Wojciech Kocki

mgr inż. arch. Wojciech Kocki

Asystent

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

KONTAKT: w.kocki@pollub.pl

pokój nr 337 budynek WICA (III p.)

Ukończone studia wyższe na kierunku Architektura i Urbanistyka, na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (2014 r.)

Badania prowadzone w dziedzinach: architektury dwudziestolecia międzywojennego, architektury parametrycznej, technologii poznawczych (symulacji, wizualizacji).

Projektowanie obiektów użyteczności publicznej, obiektów oświaty, budownictwa wielorodzinnego, opracowywanie projektów budowlanych oraz wykonawczych o różnym stopniu skomplikowania, opracowywanie analiz chłonnościowych terenów, badanie potencjału inwestycyjnego nieruchomości. Projektowanie parametryczne. 

I. KONFERENCJE / WARSZTATY / SZKOLENIA:

1.       3rd International Conference and Workshop „Plant – The Source of Research Material” (udział czynny, poster) Centrum Konferencyjne Victoria, Lublin 16-18 października 2013 [poster: A plant - the source inspiration in architectural works / Kocki Wojciech, Bogucka-Kocka Anna]

2.       Przez Praktyki do Praktyki – w stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli.(udział czynny, wystąpienie ustne) Lublin, 2014 [wystąpienie: Fizyczna Przestrzeń Szkoły – realia a możliwości, inż. arch. Wojciech Kocki, dr Jacek Bogucki UMCS]

3.       II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Medycyna Personalizowana, Genom-Architektura-Szkoła-Design (udział czynny, wystąpienie ustne) Politechnika Lubelska, Lublin 11-13 grudnia 2014 [wystąpienie: Fizyczna przestrzeń szkoły - analiza wybranych przykładów lubelskich szkół w kontekście współczesnych kierunków projektowych / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Kwiatkowski Bartłomiej]

4.       The First Historical and Architectural Workshops Ivano Franskivsk, Ukraina, październik 2015

5.       Kurs UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator) VLOS (Visual Line of Sight) kurs przygotowujący   do egzaminu na bezzałogowy statek powietrzny UAVO VLOS - Politechnika Lubelska, Lublin, 27-30 listopada 2015

6.       Warsztaty szkoleniowe z obsługi oprogramowania Autodesk Autocad na poziomie podstawowym dla pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin (prowadzenie warsztatów – tutor) Lublin, 17-18 grudnia 2015

7.       Intensive Spanish Course (wyjazd w ramach programu Erasmus, udział czynny), Barcelona, Hiszpania, 4 - 8 Kwietnia 2016

8.       Konferencja Synergia w Architekturze (udział czynny, wystąpienie ustne), Politechnika Lubelska, Lublin, 10-11 marca 2016 [wystąpienie: Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Lublina - Kośminek / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej]

9.       Ochrona Środowiska i Estetyka w Budownictwie Komunikacyjnym ESTKOM (udział czynny, wystąpienie ustne), Politechnika Lubelska, Lublin, 27-29 kwietnia 2016

10.    Digital Design and Production in Architecture - Indexlab Continuing Education workshops (udział czynny w warsztatach) Włochy, Lecco, 1-15 lipca 2016

11.    Konferencja 17 th IPHS Conference, History, Resilience (udział czynny, wystąpienie ustne) Holandia, Delft, 17-21 Lipca 2016

12.    Warsztaty szkoleniowe z obsługi oprogramowania Autodesk Autocad na poziomie średniozaawansowanym dla pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin (prowadzenie warsztatów – tutor) Lublin, 27 września 2016

13.    13.PROREVITA „Rewitalizacja Miast” – W kierunku Integracji Procesów, Mechanizmów i Metod Działania” (udział czynny, wstąpienie ustne) Łódź 27-28 października 2016 [wystąpienie: Psychologiczne aspekty w odbiorze przestrzeni prywatnej oraz publicznej na przykładzie jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych Lublina / Kocki Wojciech]

14.    IV/VII Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic „Miasto-Stolica Kultury. Wyzwania i Efekty” (udział bierny) Wrocław 18-19 listopada 2016 [Wykorzystanie parametrycznych metod projektowych w architekturze oraz urbanistyce miast / Kocki Wojciech]

15.    III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Medycyna Personalizowana „Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia” (udział czynny, wystąpienie ustne) Politechnika Lubelska, Lublin 23-25 Listopada 2016 [wystąpienie: Przyjazne oraz nieprzyjazne środowisko mieszkalne człowieka – bariery antropogeniczne / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Tuszyńska-Bogucka Wioletta]

16.    5th International Conference and Workshop „Plant – the Source of Research Material(udział czynny, wystąpienie ustne) Centrum Konferencyjne Vitoria, Lublin, 21-24 czerwca 2017 [wystąpienie; The horiterapy for the people with intellectual and conjugal disabilities – design principles, plant selection / Kwiatkowski Bartłomiej, Kocki Wojciech]

17.     Architektura obiektów sportów wodnych w dwudziestoleciu międzywojennym III Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców. Rzeszów 12-14 października 2017 / Kwiatkowski Bartłomiej, Kocki Wojciech.

II. ARTYKUŁY:

1.       Ewolucja struktur miejskich na przykładzie Barcelony / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 59-64 [MNiSW: 9]

2.       Fizyczna przestrzeń szkoły- współczesne kierunki projektowe / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 34-41 [MNiSW: 9]

3.       Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Kośminek w Lublinie / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 153-163 [MNiSW: 6]

4.       Space Syntax w strukturze komunikacyjnej Lublina / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 201-211 [MNiSW: 6]

5.       Środowisko człowieka i jego percepcja - kształtowanie przyjaznych oraz nieprzyjaznych przestrzeni mieszkalnych / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Tuszyńska-Bogucka Wioletta, Pełka Jarosław, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 21-28 [MNiSW: 9]

III. ROZDZIAŁY:

1.       Fortification as an origin of urban development of the south of Ukraine cities (eighteenth - nineteenth century) / Frolova Yuliya, Kocki Wojciech, Bevz Mykola, Kwiatkowski Bartłomiej // W: History Urbanism Resilience: Planning and Heritage vol.4, [Red:] Hein Carla - Delft: TU Deltf, 2016, s. 361-361

IV. INNE:

1.       Koordynator wyjazdów zagranicznych studentów Politechniki Lubelskiej (Erasmus) od 2015 r.

2.       Członek Komitetu organizacyjnego konferencji III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Medycyna Personalizowana „Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia” Lublin 23-25 Listopada 2016

3.       Członek Komitetu organizacyjnego konferencji 5th International Conference and Workshop „Plant – the Source of Research Material Lublin, 21-24 czerwca 2017

4.       Współorganizator oraz juror wystawy STARTARCHITEKCI ’16 – luty 2017

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

SEMESTR ZIMOWY:

1.       Projektowanie Przestrzeni Publicznych 

2.       Planowanie Przestrzenne i Regionalne  

3.       Projektowanie Obszarów Wiejskich 

4.       Podstawy Projektowania Architektonicznego – Kompozycje 

5.       Spatial and Regional Planning 

6.       Presentation Techniques 

7.       Basic Design Composition 

SEMESTR LETNI:

1.       Graficzne Techniki Prezentacji

2.       Podstawy Projektowania Architektonicznego

3.       Projektowanie Uniwersalne

4.       Computer Techniques

5.       Praktyka Inwentaryzacyjna 

I. Współpraca z Radą Dzielnicy Kośminek w Lublinie polegająca na wykonaniu projektów przestrzeni publicznych wraz ze studentami w ramach przedmiotu Projektowanie przestrzeni Publicznych. Wystawa prac projektowych wykonanych w ramach przedmiotu Projektowanie Przestrzeni Publicznych (3 rok studiów) podczas Dni Dzielnicy Kośminek w Lublinie. Prace projektowe dotyczyły kilku niezagospodarowanych przestrzeni publicznych, które po przekształceniu mogłyby służyć mieszkańcom dzielnicy w integracji oraz rekreacji. (r.a. 2015/2016)

II. Plener rysunkowy dla studentów 1 roku studiów we wrześniu 2016 r. Miejsce: Korsyka. (r.a. 2015/2016)

III. Współpraca z Radą dzielnicy Tatary w Lublinie polegająca na wykonaniu projektów przestrzeni publicznych wraz ze studentami w ramach przedmiotu Projektowanie przestrzeni Publicznych. (r.a. 2016/2017)