Wojciech Kocki

mgr inż. arch. Wojciech Kocki

Asystent

Koordynator wydziałowy wymiany międzynarodowej studentów (ERASMUS)

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (LB-0365)

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

KONTAKT: w.kocki@pollub.pl

pokój nr 331 budynek WICA (III p.)

Ukończone studia wyższe na kierunku Architektura i Urbanistyka, na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (2014 r.)

Badania prowadzone w dziedzinach: architektury dwudziestolecia międzywojennego, architektury parametrycznej, technologii poznawczych (symulacji, wizualizacji).

- Projektowanie obiektów użyteczności publicznej, obiektów oświaty, budownictwa wielorodzinnego, opracowywanie projektów budowlanych oraz wykonawczych o różnym stopniu skomplikowania, opracowywanie analiz chłonności terenów, badanie potencjału inwestycyjnego nieruchomości. -

- Projektowanie parametryczne. 

- Projektowanie przy użyciu drukarek 3D oraz maszyn CNC. Tworzenie prototypów. 

- Eksperymentalne metody projektowe z użyciem zaawansowanych technologii. 

- Interdyscyplinarna działalność badawcza. 

- Analizy projektowe z użyciem technologii Eye - Trackingu. 

RESEARCHER ID: R-4674-2017

ORCID: 0000-0002-5954-7735

PLAN ZAJĘĆ

I. GRANTY / PROJEKTY NAUKOWE 

- Złożony wniosek: PRELUDIUM 15 (nr 408810, 2018 r.)

- Złożony wniosek: PRELUDIUM 16 (nr 431053, 2018 r.)

II. KONFERENCJE / WARSZTATY / SZKOLENIA:

1.1. 3rd International Conference and Workshop „Plant – The Source of Research Material” (active participation, poster / best poster award) Conference Centre Victoria, Lublin 16-18 October 2013 [poster: A plant - the source inspiration in architectural works / Kocki Wojciech, Bogucka-Kocka Anna].

1.2. Przez Praktyki do Praktyki – w stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli.(active participation, oral presentation) Lublin, 2014 [Speech: Fizyczna Przestrzeń Szkoły – realia a możliwości, inż. arch. Wojciech Kocki, dr Jacek Bogucki UMCS].

1.3. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Medycyna Personalizowana, Genom-Architektura-Szkoła-Design (active participation) Lublin University of Technology, Lublin 11-13 December 2014 [oral presentation: Fizyczna przestrzeń szkoły - analiza wybranych przykładów lubelskich szkół w kontekście współczesnych kierunków projektowych / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Kwiatkowski Bartłomiej].

1.4. The First Historical and Architectural Workshops Potocky Palace – Space and Time  Ivano Franskivsk, Ukraine, October,  2015.

1.5. UAVO Course (Unmanned Aerial Vehicle Operator) VLOS (Visual Line of Sight) preparation course for UAVO VLOS – Lublin University of Technology, Lublin, 27-30 November 2015

1.6. Training workshop on software support Autodesk Autocad at the basic level for empleyees of Faculty of Architecture at Town Hall, (tutor) Lublin, 17-18 December 2015

1.7. Intensive Spanish Course (Erasmus Mobility, active participation), Barcelona, Spain, 4 - 8 April 2016

1.8. Konferencja Synergia w Architekturze (active participation, oral presentation), Politechnika Lubelska, Lublin, 10-11 March 2016 [oral presentation: Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Lublina - Kośminek / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej]

1.9. Ochrona Środowiska i Estetyka w Budownictwie Komunikacyjnym ESTKOM (active participation , oral presentation), Politechnika Lubelska, Lublin, 27-29 April 2016

1.10. Digital Design and Production in Architecture - Indexlab Continuing Education workshops (active participation in workshops) Włochy, Lecco, 1-15 July 2016

1.11. Konferencja 17 th IPHS Conference, History, Resilience (active participation, oral presentation) Holandia, Delft, 17-21 July 2016

1.12. Training workshops on software suport Autodesk Autocad intermediate level for empleyees of Faculty of Architecture and Town Planning at Town Hal Lublin  (tutor) Lublin, 27 September 2016

1.13. PROREVITA „Rewitalizacja Miast” – W kierunku Integracji Procesów, Mechanizmów i Metod Działania” (active partisipation, oral presentation) Łódź 27-28 October 2016 [oral presentation: Psychologiczne aspekty w odbiorze przestrzeni prywatnej oraz publicznej na przykładzie jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych Lublina / Kocki Wojciech]

1.14. IV/VII Międzynarodowa Konferencja Architektura Bez Granic „Miasto-Stolica Kultury. Wyzwania i Efekty” (passive participation) Wrocław 18-19 November 2016 [Wykorzystanie parametrycznych metod projektowych w architekturze oraz urbanistyce miast / Kocki Wojciech]

1.15. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Medycyna Personalizowana „Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia” (active participation, oral presentation) Politechnika Lubelska, Lublin 23-25 November 2016 [oral presentation: Przyjazne oraz nieprzyjazne środowisko mieszkalne człowieka – bariery antropogeniczne / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Tuszyńska-Bogucka Wioletta]

1.16. 5th International Conference and Workshop „Plant – the Source of Research Material(active participation, oral presentation) Centrum Konferencyjne Vitoria, Lublin, 21-24 June 2017 [oral presentation; The horiterapy for the people with intellectual and conjugal disabilities – design principles, plant selection / Kwiatkowski Bartłomiej, Kocki Wojciech]

1.17. Wykorzystanie technologii Eye – Tracking w badaniach symulacyjnych obiektów architektonicznych  / Wojciech Kocki / Bartłomiej Kwiatkowski // II Konferencja Naukowa „Synergia w Architekturze. Miejsce węzłowe w mieście” / Lublin 27-28 October 2017 [poster]

1.18. III Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców. Rzeszów 12-14 październik 2017 / active participation, poster / Architektura Obiektów Sportów Wodnych w Dwudziestoleciu Międzywojennym / Kwiatkowski Bartłomiej / Kocki Wojciech

1.19. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa , Nauka – Badania – Rozwój, 4 listopada 2017, / active participation, poster / Tendencje Projektowania Architektonicznego Obiektów Sportowych i Rekreacji Okresu Międzywojennego w Europie

1.20. IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” – Lublin, 23-24 November 2017 / W. Kocki, A. Bogucka-Kocka, B. Kwiatkowski / Ogrody terapeutyczne, sensoryczny ogród z roślinami leczniczymi. [2 Nagroda za najlepszy poster]

1.21. IV Ogólnopolska Konferencja „Innowacje w Praktyce” – Lublin, 23-24 November 2017 / M. Feldo, T. Klepka, J. Kęsik, T. Pedowski, W. Kocki, A. Bogucka-Kocka / Uszkodzenia cewników i prowadników naczyniowych. Badania charakterystyki mechanicznej cewników i prowadników. [poster]

1.22. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Medycyna Personalizowana, „Genom, Niepełnosprawność, Edukacja, Pacjent, Technologie”, Lublin, 27-29 November 2018. / W. Kocki, M. Borys, M. Dzieńkowski, W. Tuszyńska – Bogucka, J. Bogucki, J. Pełka, B. Kwiatkowski / Eye – Tracking in architectural design. [oral presentation]

III. ARTYKUŁY / ROZDZIAŁY:

1.1. Ewolucja struktur miejskich na przykładzie Barcelony (ang. Evolution of urban structures on the example of Barcelona) / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 1, vol. 12, s. 59-64 [MNiSW: 9]

1.2. Fizyczna przestrzeń szkoły- współczesne kierunki projektowe (ang. Physical school spcace – contemparary design trends) / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2015, nr 4, vol. 11, s. 34-41 [MNiSW: 9]

1.3. Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Kośminek w Lublinie (ang. Space Syntax in the communication structure of the Kośminek district in Lublin) / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2017, nr 1, vol. 16, s. 153-163 [MNiSW: 6]

1.4. Space Syntax w strukturze komunikacyjnej Lublina (ang. Space Syntax in the communication structure of Lublin) / Kocki Wojciech, Kwiatkowski Bartłomiej // BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 1, vol. 15, s. 201-211 [MNiSW: 6]

1.5. Środowisko człowieka i jego percepcja - kształtowanie przyjaznych oraz nieprzyjaznych przestrzeni mieszkalnych (ang. The Human environment and it’s perception – shaping friendly and unfirendly living spaces) / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Tuszyńska-Bogucka Wioletta, Pełka Jarosław, Kwiatkowski Bartłomiej // TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2016, nr 3, vol. 12, s. 21-28 [MNiSW: 9]

1.6. Ogrody sensoryczne – przestrzenie kojące oraz lecznicze – projektowanie i dobór roślin (ang. Sensory gardens - soothing and healing areas – design and selection of plants)  / Wojciech Kocki / Bartłomiej Kwiatkowski./ TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN - 2017, nr 2, vol. 13, s. 53-58 [MNiSW: 9]

1.7. Fortification as an origin of urban development of the south of Ukraine cities (eighteenth - nineteenth century) / Frolova Yuliya, Kocki Wojciech, Bevz Mykola, Kwiatkowski Bartłomiej // W: History Urbanism Resilience: Planning and Heritage vol.4, [Red:] Hein Carla - Delft: TU Deltf, 2016, s. 361-361

1.8. Sport Strzelecki w kontekście obiektów wojskowych w Polsce międzywojennej (1918-1939) na przykłądzie projektów strzelnic z Lublina (ang. Shooting sport in the context of military objects in the middle war period of Poland), Kocki Wojciech, Przesmycka Elżbieta/Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych PAN – 2017, nr 3, vol. 13, s. 96-102 [MNiSW: 9]

1.9. Parkingi wielopoziomowe otwarte w aglomeracjach miejskich jako sposób zapewnienia wymaganej ilości miejsc postojowych – zasady projektowe, architektura (ang. Open multi – storey car parks in urban Agglomerations – ways to provide enough parking requirements, designing, architecture. / Kocki Wojciech // W: Nowe idee w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych miast, [Red.:] Siestrzewitowska Marzena – Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 407-432.

1.10. Psychologiczne aspekty w odbiorze przestrzeni prywatnej oraz publicznej na przykładzie jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych Lublina (ang. Psychological aspects in the reception of private and public space on the example of single – family housing estates in Lublin) / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Tuszyńska Bogucka Wioletta // W: Rewitalizacja miast – w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania, [Red:] Dankowska Maria, Walczak Bartosz M. – Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018, s. 233-246.

1.11. Use of eye tracking for designing of learning spaces / Tuszyńska – Bogucka Wioletta, Borys Magdalena, Dzieńkowski Mariusz, Kwiatkowski Bartłomiej, Kocki Wojciech, Pełka Jarosław, Bogucki Jacek // W: ICERI 2018: 11th International Coference of Education, Research and Innovation: conference proceedings, [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel – [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 5360-5368.

IV. INNE:

1.  Koordynator wyjazdów zagranicznych studentów Politechniki Lubelskiej (Erasmus) od 2015 r.

2.  Członek Komitetu organizacyjnego konferencji III Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Medycyna Personalizowana „Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia” Lublin 23-25 Listopada 2016

3.  Członek Komitetu organizacyjnego konferencji 5th International Conference and Workshop „Plant – the Source of Research Material Lublin, 21-24 czerwca 2017

4.  Współorganizator oraz juror wystawy STARTARCHITEKCI ’16 – luty 2017

5. Członek Komitetu organizacyjnego konferencji IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Medycyna Personalizowana „Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia” Lublin 27-28 Listopada 2018

V. PROWADZONE PRZEDMIOTY:

SEMESTR ZIMOWY:

1.       Projektowanie Przestrzeni Publicznych 

2.       Planowanie Przestrzenne i Regionalne  

3.       Projektowanie Obszarów Wiejskich 

4.       Podstawy Projektowania Architektonicznego – Kompozycje 

5.       Spatial and Regional Planning 

6.       Presentation Techniques 

7.       Basic Design Composition 

SEMESTR LETNI:

1.       Graficzne Techniki Prezentacji

2.       Podstawy Projektowania Architektonicznego

3.       Projektowanie Uniwersalne

4.       Computer Techniques

5.       Praktyka Inwentaryzacyjna 

I. Współpraca z Radą Dzielnicy Kośminek w Lublinie polegająca na wykonaniu projektów przestrzeni publicznych wraz ze studentami w ramach przedmiotu Projektowanie przestrzeni Publicznych. Wystawa prac projektowych wykonanych w ramach przedmiotu Projektowanie Przestrzeni Publicznych (3 rok studiów) podczas Dni Dzielnicy Kośminek w Lublinie. Prace projektowe dotyczyły kilku niezagospodarowanych przestrzeni publicznych, które po przekształceniu mogłyby służyć mieszkańcom dzielnicy w integracji oraz rekreacji. (r.a. 2015/2016)

II. Plener rysunkowy dla studentów 1 roku studiów we wrześniu 2016 r. Miejsce: Korsyka. (r.a. 2015/2016)

III. Współpraca z Radą dzielnicy Tatary w Lublinie polegająca na wykonaniu projektów przestrzeni publicznych wraz ze studentami w ramach przedmiotu Projektowanie przestrzeni Publicznych. (r.a. 2016/2017)