Egzamin dyplomowy - Architektura

CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN DYPLOMOWY POPRAWKOWY -
I stopnia
- odbędzie się w dniu 11 marca 2021 r. godz. 10.00 w formie zdalnej - MS TEAMS.

Lista osób dopuszczonych do egz. 11/03/2021 -> lista

.

PRÓBNY egzamin dyplomowy na studiach I st. część pisemna odbędzie się na platformie MS-Teams - osoby zainteresowane prosimy o informacje.

Egzamin dyplomowy - część pisemna - na studiach I stopnia na kierunku Architektura odbędzie się 
w dniu 11/03/2021 r. o godz. 10.00 w formie zdalnej poprzez platformę Office 365Microsoft Teams.

Do uczestnictwa w egzaminie na platformie Office 365 każdy student powinien posiadać konto, które zakładane jest z wykorzystaniem e-maila w domenie pollub.edu.pl.

Do egzaminu niezbędna jest podłączona kamerka internetowa oraz mikrofon

Proszę o przygotowanie dowodu osobistego - od 9.40 odbywać się będzie sprawdzanie tożsamości przystępujących do egzaminu.

W przypadku pytań dotyczących konta - pomoc można otrzymać pisząc z adresu w domenie pollub.edu.pl na adres: office365@pollub.edu.pl

LISTA osób dopuszczonych do egzaminu dyplomowego w dniu 02.02.2021 -> tu

Wyniki egzaminu dyplomowego  I st. na kierunku Architektura - część pisemna - z dnia 02.02.2021 r. ->tu

Wyniki egzaminu dyplomowego poprawkowego na studiach I st. na kierunku Architektura - część pisemna - z dnia 18.02.2021 -> tu

.

CZĘŚĆ USTNA - OBRONA USTNA

Na ustną część egzaminu dyplomowego, student przygotowuje prezentację, która zawiera m.in. plansze a także zdjęcia przygotowanej makiety. Plik z prezentacją przesyła również przed obroną ustną na adres e-mail sekretariatu KAW lub KAUiPP lub do zespołu MS Teams

Egzamin dyplomowy - część ustna - dla I st. kierunku Architektura odbędzie się w dniu: ().2021

Harmonogram szczegółowy będzie udostępniony na wpisach lub plikach w docelowym Zespole.

Harmonogram może ulec zmianie dlatego też proszę być dostępnym podczas całej obrony.

.

Plansze dyplomowe - prezentacyjne - należy dostarczyć na WBiA po obronie ustnej (z powodu pandemii) do pok. 338 KAUiPP.

Plansze prezentacyjne - wytyczne - format plansz 100x70 cm, na podkładzie równym, sztywnym i lekkim (tektura, tworzywa sztuczne, cienki styropian).

.

Wewnętrzny regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania w Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej -> tu