Praca dyplomowa - wytyczne dla piszących

Wytyczne dla studentów kierunku Architektura WBiA piszących pracę dyplomową:

Z uwagi na pandemię prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego przychodząc na uczelnie (wypełnienie ankiety przy wejściu, zmierzenie temperatury, założenie maseczki oraz użycie płynu do odkażania przy wejściu na Wydział.

Przypominamy, że w budynku uczelni należy zasłaniać nos oraz usta (np. maseczka, przyłbice, półprzyłbice).

TERMIN składania kompletnych prac dyplomowych (wersja elektroniczna i papierowa) I stopień studiów INŻ - 14 luty 2021 r. lub data wskazana na podaniu/decyzji.

.

KOMPLETNĄ drukowaną pracę dyplomową należy złożyć na stoliku zaraz po wejściu na WBiA lub na portierni WBiA z włożoną karteczką z nr telefonu studenta (w przypadku braków lub niezgodności będziemy się kontaktować)

Praca dyplomowa w wersji elektronicznej MUSI zostać przesłana do sekretariatów najpóźniej do dnia 14 lutego 2021 r. (lub data wskazana na podaniu/decyzji)

Wersję elektroniczną należy przesłać na adres e-mail wb.kaw@pollub.pl lub wb.kauipp@pollub.pl.

.

Kompletna praca dyplomowa to:

2 egz. drukowanej pracy (dwustronnie w miękkiej oprawie) z wklejoną płytą CD w każdym egzemplarzu (opisaną zgodnie z wymogami http://wbia.pollub.pl/files/104/attachment/2779_opis,plyty.pdf) . Plus ew. 1 płyta dodatkowo dla promotora (do ustalenia z promotorem). 

Kompletna praca dyplomowa zawiera część opisową, część rysunkową oraz miniaturki plansz a także komplet dokumentacji z systemu antyplagiat.

W pracę mają być wpięte - w sposób trwały - dokumenty z antyplagiatu + tabelka z tematem (razem 5 dokumentów), zaraz po stronie tytułowej w następującej kolejności:
1. tabelka z tematem, -> tu
2. zał. 1,
3. zał. 2,
4. zał. 3
5. potwierdzenie z JSA.

Tytuł pracy dyplomowej na stronie tytułowej ma być zapisany zarówno w j. polskim, jak i j. angielskim.

W drukowanej pracy mają być również załączone miniaturki plansz.

Poniżej część regulaminu dotycząca dokumentacji zawartej w pracy dyplomowej:

"(...) student dołącza do każdego jej egzemplarza przygotowywanego w formie drukowanej (zgodnie z zasadami dyplomowania ustalonymi na wydziale prowadzącym kierunek studiów, w ramach którego była realizowana praca) wydruki czterech dokumentów związanych z przeprowadzoną analizą antyplagiatową: oświadczenia studenta, o którym mowa w § 2 ust. 3, opinii promotora, o której mowa w § 5 ust. 1, potwierdzenie analizy antyplagiatowej w systemie Antyplagiat oraz raportu ogólnego z badania antyplagiatowego w systemie JSA. Dokumenty te muszą być umieszczone w pracy w sposób trwały (tzn. znajdować się w oprawie każdego egzemplarza) bezpośrednio po stronie tytułowej pracy. Każdy z dołączonych dokumentów winien być odpowiednio podpisany: oświadczenie studenta — przez autora pracy dyplomowej, potwierdzenie analizy antyplagiatowej w systemie Antyplagiat — jednocześnie przez autora pracy (jako osoby składającej dokument) oraz jej promotora (jako osoby przyjmującej dokument), opinia promotora oraz raport ogólny z badania antyplagiatowego w systemie JSA — przez promotora pracy dyplomowej."

Link do Zarządzenia Rektora -> tu

Informacje ogólne -> tu

Wewnętrzny regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania w Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej -> tu