2009

Prace dyplomowe w roku 2009

Promotor - dr inż. arch. Jan Wrana

1. W. Michał - Projekt Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie

2. D. Ilona - Projekt Galerii Sztuki Współczesnej w Lublinie

3. B. Monika - Projekt Krytej Pływalni wraz z rekreacją w Woli Żarczyckiej

4. D. Konrad - Wielofunkcyjne Centrum Sportowe w Lublinie

5. H. Anna - Ośrodek Odnowy Biologicznej w Rzeszowie

6. Ł. Angelika - Przyjazny Hotel w Piaskach

7. M. Tomasz - Centrum Wystawiennicze w Lublinie

8. Ś. Anna - Hotel z Przystanią nad Zalewem

9. S. Jarosław - Wielofunkcyjne Centrum Sportowe w Lublinie

10. F. Grzegorz - Teatr Współczesny przy ul. Rusałka

11. K. Krzysztof - Projekt Architektoniczny Basenu Olimpijskiego w Lublinie

12. K. Jarosław - Basen Sportowy w Świdniku

13. W. Adam - Rekompozycja Placu Litewskiego w Lublinie

14. N. Mateusz - Kompleks Biurowo - Handlowo - Usługowy BMW w Radomiu

Promotor - dr hab. inż. arch. Zbigniew Radziewanowski, prof. PL

1. B. Jakub - Budynek usług gastronomiczno - hotelowych w Lublinie

2. K. Agata - Adaptacja Fabryki Słodu na cele kultury

3. O. Anna - Projekt Centrum Kulturalnego z Salą Koncertową

4. S. Jerzy - Hala Sportowa wielofunkcyjna Politechniki Lubelskiej

5. Sz. Rafał -  Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy na ul. Poligonowej w Lublinie

6. Z. Sylwia - Zespół Konferencyjno - Hotelowy

Promotor - dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska

1. K. Ewa - Green Square. Kompleks Konferencyjno - Wypoczynkowy nad Zalewem Zemborzyckim

2. K. Ewa - Zobaczyć Dom. Projekt Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Świdniku

3. O. Ewelina - Planetarium w Parku Ludowym w Lublinie

4. K. Kamila - Projekt SPA "Odpoczynek SPAsją"

5. L. Marcin - Projekt Centrum Promocji Kultury przy ul. Głębokiej

6. M. Marta - Projekt Przedszkola Anglojęzycznego

7. S. Małgorzata - Projekt Przedszkola Plastycznego w Lublinie

8. R. Maciej - "Ogrody Światła". Projekt Cmentarza Miejskiego wraz z Kaplicą Pogrzebową i Budynkiem Krematorium w Lublinie

Promotor - dr inż. arch. Maciej Kłopotowski

1. L. Lewen - Centrum Kultury Młodzieżowej w Radomiu

2. K. Łukasz - Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji

3. F. Michał - Projekt Pawilonów Wielofunkcyjnych w Parku Ludowym w Lublinie

4. G. Jacek - Projekt koncepcyjny Skateparku w Opolu Lubelskim przy ul. Józefowskiej

5. Ś. Sylwia - Projekt zespołu urban. zabudowy atrialnej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego

6. T. Tomasz - Oranżeria w Lublinie