Pracownicy

p.o. Kierownik Katedry Architektury Współczesnej:

dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski, prof. PL

Sekretariat:

mgr inż. Małgorzata Marszałowicz, specjalista

Pracownicy naukowo - dydaktyczni:

dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL

dr inż. arch. Kamila Boguszewska

dr inż. arch. Katarzyna Szmygin

dr inż. arch. Dariusz Gaweł

mgr inż. arch. Piotr Gleń

mgr inż. arch. Olga Skoczylas

mgr inż. arch. Karol Krupa

Pracownicy dydaktyczni:

dr Anna Szafranek

Nauczyciele architekci współpracujący z Katedrą Architektury Współczesnej:

prof dr hab. inż. arch. J.-Krzysztof Lenartowicz

dr inż. arch. Oksana Chabanyuk - profesor wizytujący

dr inż. arch. Łukasz Flaga