dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL

dr hab. inż. arch. Jan Wrana, prof. PL

W latach 1968-1971 był stypendystą Naukowym ówczesnego Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. W 1971 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, broniąc pracę dyplomową - projekt pt. Hala sportowo-widowiskowa w nowym centrum Krakowa, której promotorem był Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Skoczek. W 2001 roku uzyskał stopień naukowy Doktora architektury, na podstawie rozprawy pt. „Wystawiennictwo - strukturalne ogniwo rozwoju miasta”, przygotowanej w Samodzielnej Katedrze Projektowania Architektury w Regionie, u dr hab. inż. arch. Zbigniewa Radziewanowskiego, Prof. PK. 

Jest autorem prac studialnych i analiz programowych, zamierzeń inwestycyjnych, serii odczytów w krakowskim oddziale SARP-u, artykułów publikowanych w Sekcji Architektury Regionalnej PAN o/Kraków, Tece Komisji Architektury i Urbanistyki PAN o/Lublin, oraz w wydawnictwach PK, PŚL, ZPUT, PL oraz z Konferencji Międzynarodowych. W roku 2011 ukończył Monografię „Tożsamość miejsca, kryterium w projektowaniu architektonicznym” recenzowaną przez Prof. dr hab. inż. arch. Kazimierza Kuśnierza z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymskiego z Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, wydaną przez Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej w 2011 r.

Realizował projekty nie tylko w naszym kraju, ale także w Libii, Kuwejcie, Rosji i Niemczech. Był wieloletnim konsultantem i ekspertem Firmy Konsultingowej „Wadeco”. Od kilkunastu lat prowadzi własne autorskie biuro projektowe JW.Proinvest, które zajmuje się przygotowaniem inwestycji: studiów, analiz, koncepcji oraz projektów realizacyjnych. W Libii kierował zespołem opracowującym i wdrażającym plan szczegółowy nowego 300 tys. miasta Misurata oraz zespołem projektującym i nadzorującym realizację obiektów użyteczności publicznej. W Kuwejcie projektował kompleks sportowy dla tamtejszego Uniwersytetu oraz centrum wystawiennicze. W Rosji z zespołem przygotował rewitalizację centrum historycznego miasta Riazań oraz osiedla mieszkaniowego. W kraju kieruje również zespołem projektowym przygotowującym projekty przebudowy i modernizacji ryzalitów budynku nr 5 na Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie oraz studiów rewaloryzacji i modernizacji zespołów zamkowych: „Czocha” woj. Dolnośląskie a także w Dobczycach woj. Małopolskie. 

Adiunkt na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, od roku 2007 kieruje zespołem przygotowującym dokumentację Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury „WICA” dla dwóch lokalizacji: a) Rewaloryzacji i modernizacji dawnego Pałacu Sobieskich przy ul. Bernardyńskiej 13 w Lublinie oraz b) Rozbudowy budynku Wydziału Budownictwa i Architektury o nowe skrzydło na terenie Campusu Uczelni przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie - dla kształcenia na kierunku Architektura i Urbanistyka. W miesiącu marcu 2011 roku, rozpoczęła się realizacja według przyjętego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013 - Projektu „WICA” na terenie Campusu Uczelni. Od roku 2008 kieruje Samodzielną Pracownią Architektoniczną, prowadzi zajęcia: wykłady i ćwiczenia projektowe na I-szym stopniu inżynierskim oraz II-gim magisterskim, opiekuje się Studenckim Kołem Naukowym „Architektury Współczesnej". Jest promotorem ponad 60-ciu prac dyplomowych.