Konsultacje

Konsultacje w r. ak.  2018/2019 :

pokój 340 

telefon: 81 538 4842

ŚRODA

CZWARTEK

e-mail: j.wrana@pollub.pl

Prowadzone przedmioty:

- Projektowanie architektury użyteczności publicznej

- Projektowanie architektury w zabudowie śródmiejskiej

- Projektowanie architektoniczne budynków wielofunkcyjnych

- Zaawansowane projektowanie architektoniczne

- Architektura regionalna

- Wystawiennictwo

- Etyka zawodu architekta

- Seminarium i proseminarium