Podręczniki, Monografie

I. Podręcznik

1. Jan Wrana - WYSTAWIENNICTWO - STRUKTURALNE OGNIWO ROZWOJU MIASTA,  Kraków 2002

II. Monografie

1. Jan Wrana - TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA - KRYTERIUM W PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNYM,  Politechnika Lubelska, Lublin 2011

2. Jan Wrana - ESEJE O TOŻSAMOŚCI MIEJSCA,  Politechnika Lubelska, Lublin 2012

3. Jan Wrana - ROLA I ZNACZENIE ARCHITEKTURY W PROCESIE SCALANIA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MIASTA NA PRZYKŁADZIE LUBLINA,  Politechnika Lubelska, Lublin 2014