dr inż. arch. Kamila Boguszewska

Konsultacje w r. ak. 2019/2020:

pok. 330 

telefon: 81 538 48 41

e-mail: k.boguszewska@pollub.pl

Prowadzone przedmioty:

- Projektowanie domów wielorodzinnych

- Zaawansowane projektowanie architektoniczne

- Projektowanie wnętrz

- Przestrzenie zieleni publicznej

- Projektowanie architektury użyteczności publicznej

- seminarium i proseminarium