Propozycje tematów prac dyplomowych

Propozycje tematów prac dyplomowych INŻYNIERSKICH 2021/2020

Katedra Architektury Współczesnej

-----------------------------------------------------------------------------

Propozycje tematów prac dyplomowych MAGISTERSKICH 2018/2019

Samodzielna Pracownia Architektoniczna

----------------------------------------------------------------------------

Propozycje tematów prac dyplomowych INŻYNIERSKICH 2015/2016

Samodzielna Pracownia Architektoniczna

---------------------------------------------------------------------------

Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w roku 2014

Dr hab. inż. arch. Jan Wrana

1.       Centrum Konferencyjne z Biblioteką Regionalną.

2.       Regionalne Centrum Komunikacji.

3.       Regionalna Galeria Sztuki Pogranicza.

4.       Galeria Sztuki Współczesnej.

5.       Szkoła Filmowo-Teatralna w Lublina.

6.       Rewitalizacja Rejonu Dworca Kolejowego.

7.       Regionalny Dworzec Autobusowy.

8.       Zespół Kin.

9.       Teatr Form Współczesnych.

10.     Obiekt Kontemplacji w Zabudowie Miejskiej.

11.     Hotel.

12.     Centrum Design w Lublinie.

13.     Dzielnicowy Zespół Rekreacji i  Wypoczynku.

14.     Dzielnice Centrum Integracji.

15.     Zespół Integracji Środowiskowej

16.     Węzeł Dalekobieżnej Komunikacji Zbiorowej.

17.     Zalew Zemborzycki – Zagospodarowanie Terenu z Wybranym Obiektem.

 a.  Motel z Przystanią.

 b.  Amfiteatr z Zapleczem.

 c.  Przystań Sportów Wodnych z Motelem.

 d.  Ośrodek Rekreacyjny z Campingiem.

 e.. Zespół Hipoterapii.

18.     Wielokubaturowe Obiekty Sportowe

a.  Wielofunkcyjny Zespół Sportowy.

b.  Wielofunkcyjna Hala Sportowa.

c.  Stadion Żużlowy w Lublinie.

d.  Stadion Lekkoatletyczny.

19.     Regionalne Centrum Wystawiennicze w rejonie Lotniska w Świdniku.

20.     Centrum Konferencyjno-Kongresowe.

21.     Współczesny Zakład Przemysłowy Innowacyjnych Technologii.

22.     Regionalny Salon Promocji i Sprzedaży Samochodów.

23.     Regionalne Centrum Handlowe.

24.     Regionalne Centrum Targowe i Giełdowe.

25.     Dzielnicowy Zespół Handlowo-Usługowy.

26.     Mosty i Wiadukty Dla Regionu Lubelskiego.

Dr hab. inż. arch. Zbigniew Radziewanowski, prof. PL

1.       Obiekty sportu i rekreacji Politechniki Lubelskiej

2.       Obiekty sportu i rekreacji dla Lublina

3.       Obiekty turystyki, sportu i rekreacji na obszarach województwa lubelskiego

4.       Koncepcje zagospodarowania architektoniczno urbanistyczno plastycznego zdegradowanych fragmentów zabudowy Lublina

5.       J.W. ale dotyczące znanych autorom z autopsji miejsc i miejscowości Lubelszczyzny.

Dr inż. arch. Maciej Kłopotowski

1.      Zespół (budynek) zabudowy wielorodzinnej

2.      Dom dla osób starszych (dom opieki)

3.      Szpital

4.      Szkoła podstawowa / średnia (z możliwością sprofilowania np.: muzyczna, sportowa, plastyczna, budowlana, itp.)

5.      Obiekt dydaktyczny (budynek konkretnego wydziału) na terenie wybranego kampusu akademickiego

6.      Wielofunkcyjny obiekt sportowy (zespół obiektów halowych od gier zespołowych, lekkiej atletyki, sportów walki)

7.      SPA (zespół basenów, sauny, siłownie, itd.)

8.      Wielkopowierzchniowy obiekt handlowy (galeria handlowa)

9.      Muzeum (z dopowiedzą obszaru ekspozycji)

10.    Obiekt sakralny (np.: kościół, park pielgrzymkowy, itd.)

 Dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska

1.     Obiekt sakralny

2.     Muzeum dźwięku

3.     Muzeum mody

4.     Centrum kreatywności

5.     Dom misyjny 

Dr inż. arch. Łukasz Flaga

1.     Hotel o bogatym programie funkcjonalnym w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów transportu i/lub sportowo-rekreacyjnych, bądź w ścisłej zabudowie śródmiejskiej.

2.     Zakład produkcyjny (regionalny) z funkcją ekspozycyjną, np. fabryka mebli, browar, etc.

3.     Wielofunkcyjna miejska hala widowiskowo-sportowa.

4.     Centrum kongresowo-wystawiennicze dla miasta Lublin

5.     Budynek wielorodzinny z usługami w parterze w ścisłej zabudowie śródmiejskiej

6.     Współczesny dom towarowy („galeria handlowa” z salą kinową i restauracją)

Mgr inż. arch. Renata Janusz (promotor pomocniczy)

1.     Miejsce obsługi podróżnych przy S17

2.     Browar przy ul. Bernardyńskiej – koncepcja rewitalizacji.

3.     Komenda policji w wybranym mieście powiatowym.

4.     Budynek wielofunkcyjny przy ul. Farbiarskiej 3 w Lublinie.

5.     Szkoła podstawowa.

6.     Centrum logistyczne Dar Natury.

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich w roku 2013

Dr hab. inż. Zbigniew Radziewanowski, prof. PL

1. Obiekty sportu i rekreacji Politechniki Lubelskiej
2. Obiekty sportu i rekreacji dla Lublina
3. Obiekty turystyki, sportu i rekreacji na obszarach województwa lubelskiego
4. Koncepcje zagospodarowania architektoniczno urbanistyczno plastycznego zdegradowanych fragmentów zabudowy Lublina
5. J.W. ale dotyczące znanych autorom z autopsji miejsc i miejscowości Lubelszczyzny.

Dr inż. arch. Jan Wrana
1. Biblioteka Politechniki Lubelskiej
2. Kompleks Sportowy dla Politechniki Lubelskiej
3. Regionalna Galeria Sztuki
4. Galeria Sztuki Współczesnej
5. Wielokulturowe Centrum Spotkań
6. Regionalne Centrum Dialogu 
7. Kaplica Kontemplacji
8. Regionalne Centrum Komunikacji
9. Rewitalizacja Dworca Kolejowego w Lublinie 
10. Multikino (zespół kin)
11. Teatr Form Współczesnych
12. Budynek Opery
13. Hotel & Spa
14. Zespół Biurowy z Usługami w Parterze
15. Dzielnicowy Zespół Rekreacji i Wypoczynku 
16. Regionalne Lotnisko dla samolotów prywatnych
17. Regionalny Salon Promocji i Sprzedaży Samochodów
18. Współczesny Zakład Przemysłowy
19. Wielofunkcyjne Centrum Handlowe
20. Mosty i Wiadukty dla Regionu Lubelskiego
21. Centrum Wystawiennicze w rejonie Lotniska w Świdniku
22. Wielokubaturowe Obiekty Sportowe
a. Wielofunkcyjny Zespół Sportowy
b. Wielofunkcyjna Hala Sportowa
c. Basen Olimpijski w Miejskim Ośrodku Sportowym
d. Stadion Żużlowy w Lublinie
e. Stadion Lekkoatletyczny
f. Kompleks Wyścigów Samochodowych

Dr inż. arch. Macieja Kłopotowskiego
Tematy robocze (hasłowe) do doprecyzowania z dyplomantem:
1. Dom mieszkalny (zabudowa gęsto – nisko, willa miejska, zabudowa pośrednia)
2. Budynek mieszkalny - wielorodzinny (kamienica w zabudowie śródmiejskiej)
3. Dom kultury (obiekt na terenie istniejącego zespołu zabudowy wielorodzinnej)
4. Miejsce pamięci (obiekt w lokalizacji zdeterminowanej wydarzeniami historycznymi)
5. Obiekt monumentalny (świątynia, miejsce kontemplacji)
6. Park pamięci (cmentarz)
7. Park doświadczeń (założenie krajobrazowo – dydaktyczne)

Dr inż. arch. Agnieszki Kłopotowskiej
1. Obiekt sakralny
2. Muzeum dźwięku
3. Muzeum mody
4. Centrum kreatywności
5. Dom misyjny

Mgr inż. Renaty Janusz
1. Miejsce obsługi podróżnych przy S17
2. Browar przy ul. Bernardyńskiej – koncepcja rewitalizacji.
3. Komenda policji w wybranym mieście powiatowym.
4. Budynek wielofunkcyjny przy ul. Farbiarskiej 3 w Lublinie.
5. Szkoła podstawowa.
6. Centrum logistyczne Dar Natury.