Monografie

2014

1. Jan Wrana - "Rola i znaczenie architektury w procesie scalania struktury przestrzennej miasta na przykładzie Lublina" Monografia, Politechnika Lubelska, Lublin, 2014

2. Łukasz Flaga - "Identyfikacja krajobrazu przepraw mostowych w ujęciu tożsamości miejsca", Monografia, Politechnika Lubelska, 2014

2012

3. Jan Wrana - "Eseje o tożsamości miejsca. Wybrane artykuły dotyczące tożsamości i kontekstu", Monografia , Politechnika Lubelska, Lublin 2012

2011

4. Jan Wrana - "Tożsamość miejsca - kryterium w projektowaniu architektonicznym", Monografia, Politechnika Lubelska, Lublin 2011