Recenzje referatów

1. dr hab. inż. arch. Jan Wrana - recenzje

2. dr hab. inż. arch. Zbigniew Radziewanowski, prof. PL - recenzje 5 artykułów przewidzianych do opublikowania w Czasopiśmie Technicznym, wygłoszonych na Konferencji Międzynarodowej dotyczącej tematu Planowania Przestrzennego w obszarach strategicznej interwencji - zorganizowanej przez Instytut Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej - XI. 2010 r.

3. dr hab. inż. arch. Zbigniew Radziewanowski, prof. PL - 11 recenzji publikacji XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nt. : Publiczna Przestrzeń w miejskim środowisku zamieszkania - Public Space in the Housing Envoronment within the City 08-09.10.2010 r. Kraków ul. Podchorążych 1.