Publikacje

Do 2007 r. opublikowałem 68 artykułów z zakresu materiałów budowlanych i fizyki budowli w różnych czasopismach naukowych.

Wykaz publikacji po 2007 roku:

Publikacje w czasopismach:

 1. S. Fic., P. Brzyski, M. Szeląg: Composite based on foam lime mortar with flax fibers for use in the building industry. Ecological Chemistry And Engineering A, nr 7-8, vol. 20, 2013, s. 809-907

 2. Z. Suchorab, S. Fic, D. Barnat-Hunek: Ocena zjawiska podciągania kapilarnego w murze budynku o charakterze zabytkowym za pomocą powierzchniowej sondy TDR. Budownictwo i Architektura, nr 4, vol. 12, 2013, s. 83-93

 3. S. Fic, D. Barnat-Hunek: Ściany osłonowe scalone w systemie W-70. Builder, nr 7, 2013, s. 74-77

 4. S. Fic, D. Barnat-Hunek: Problemy eksploatacji mieszkalnych budynków wielkopłytowych ze ścianą scaloną osłonową. Konferencja naukowo-techniczna Szczecin-Międzyzdroje 21- 24 maja 2013 „Awarie budowlane” str. 151 -159

 5. S. Fic, V. Tur: Control of the transmission length in the prestressed hollow-core slabs using values of the strand end slip. Budownictwo i Architektura, nr 1, vol. 12, 2013, s. 171-178

 6. S. Fic, S. Plechawski: Uszkodzenia budynku mieszkalno-usługowego o konstrukcji tradycyjnej. Przegląd Budowlany, nr 11, 2012, s. 36-42

 7. S. Fic, D. Barnat-Hunek: Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70. Materiały Budowlane - Technologie - Rynek - Wykonawstwo, nr 9, 2012, s. 66-67

 8. W. Wysoczański, S. Fic: Ekologiczeskaja bezapastnost trubopowodow podwerżennych wlijanju opolznień. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Energetyczne” Jałta – Simferopol, Ukraina 21-25 wrzesień 2012

 9. W. Tur, S. Fic: Mechanizm deformacji betona przy mnogokrotnom nagrużkie.  Referat. Międzynarodowa Konferencja  MOK. Odessa 2011

 10. Vyrovoi V., Gerega A., Dorofiejew B., S. Fic: Sinergeticzeskij podchod pri  analize konstrukcji kak otkritoi systemy. Theorelical fundations of Civil Engineering Vol. 18, Warsaw September 2010 pp. 409 – 414

 11. S. Fic, J. Góra, W. Piasta: The influence of coarse carbonate aggregate on elastic deformation (Ec) and strength of HPC. International Symposium “Inter-Regional Issues of Environmental Safety” (IIES-2007) pp. 318-322

Monografie i rozdziały w monografiach:

 1. S. Fic, V. N. Vyrovoy, V. S. Dorofeev: Procesy samoorganizacji struktury kompozytowych materiałów budowlanych. Politechnika Lubelska, 2013, 144 s.

 2. S. Fic - redakcja: Building structures in theory and practice. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, 248 s.

 3. S. Fic - redakcja: Modern materials, installations and construction technologies. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, 206 s.

 4. S. Fic, P. Brzyski, M. Szeląg: Possible applications of natural fiber and straw of flax and hemp in the construction industry. Modern materials, installations and construction technologies, Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 92-100

 5. S. Fic, D. Barnat-Hunek, A. Karwacka: Waterproof impregnation of ceramic brick with emulsions of low voc content. Modern materials, installations and construction technologies, Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2013, s. 156-164

 6. S. Fic - redkacja: Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland). Biala Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, 292 s.

 7. S. Fic: Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie a budynki niskoenergetyczne i pasywne. Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland), Biala Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, s. 55-66

 8. S. Fic, V. Tur: Materiały budowlane i technologia betonów : podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych. Biala Podlaska: Wydawnictwo PSW JPII, 2012, 115 s.

Patenty:

 1. S. Fic, S. Marczuk: Materiał do wykonywania izolacji cieplnej i elementów konstrukcyjnych w obiektach budowlanych. Biuletyn Urzędu Patentowego, vol. 41, 11, 2013, s. 21-21

W związku z pełnieniem funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin w latach grudzień 2006 – marzec 2011, brałem udział w licznych konferencjach i seminariach gdzie wygłaszałem referaty, poniżej ważniejsze z nich.

 • Seminarium Ekonomiczne Nadrenia (Niemcy) – woj. lubelskie referat: „Lublin, miasto przyjazne inwestorom” Kolonia 2008 r. – referat.

 • Forum Gospodarcze Ukraina – Polska, Lwów 2009 r. referat: „Możliwości współpracy gospodarczej w obszarze trans granicznym”.

 • Forum Gospodarcze Irlandia – Polska referat: „Możliwości inwestowania w Lublinie, ze szczególnym uwzględnieniem Strefy Ekonomicznej” Warszawa 2009 r.

 • Członek zespołu opiniującego ds. rozwoju i współpracy naukowej z miastami metropolitalnymi, m. innymi wygłoszono referat „Rola uniwersytetów w rozwoju Miasta Metropolitalnych” Kraków 2008.

 • Udział w pracach komisji wspólnej Ministra Infrastruktury i Miast Metropolitalnych.

 • Zorganizowanie międzynarodowego seminarium „Warsztaty – Rewitalizacja Pl. Litewskiego w Lublinie” Lublin 2009.

 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu „Warsztaty – Rewitalizacja  Pl. Litewskiego w Lublinie” Lublin 2009. Udział w opracowaniu materiałów architektoniczno-urbanistycznych, także sędzia konkursu.

 • Udział w międzynarodowych i krajowych seminariach w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz energii odnawialnej.