Oferta

Pracownicy Katedry oferują możliwość wykonywania ekspertyz, analiz, projektów, opracowań technicznych z zakresu:

  • oceny stanu technicznego obiektów i elementów budowlanych
  • oceny właściwości technicznych materiałów i wyrobów budowlanych w zgodzie z obowiązującymi normami
  • ochrony cieplnej i energooszczędności budynków
  • akustyki budowlanej, architektonicznej i urbanistycznej
  • audytów energetycznych
  • budownictwa ekologicznego 

Ponadto szkolenia i doradztwo w zakresie technologii BIM w budownictwie ogólnym.

Badania laboratoryjne wykonywane są w akredytowanym Laboratorium Budownictwa zlokalizowanym na Wydziale Budownictwa i Architektury PL.

Pracownicy Katedry biorą udział w projektach B+R we współpracy z przedsiębiorcami.