Dydaktyka

kierunek: budownictwo

studia I stopnia:

budownictwo ogólne - ćwiczenia projektowe

proseminarium i seminarium dyplomowe

kierunek: architektura

studia I stopnia:

budownictwo ogólne - ćwiczenia projektowe

studia II stopnia:

budownictwo ogólne II - wykład i ćwiczenia projektowe

budownictwo ekologiczne - ćwiczenia projektowe