Nauka

Tematyka prac naukowo – badawczych:

»   problematyka zawilgocenia i zasolenia obiektów zabytkowych,

»   metodyka likwidacji zawilgocenia i zasolenia w obiektach budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem hydrofobizacji murów kamiennych,

»   modernizacja i termomodernizacja budynków mieszkalnych,

»   budownictwo energooszczędne i ekologiczne.