Dydaktyka

studia I stopnia

kierunek: budownictwo

            materiały budowlane - wykłady i ćwiczenia laboratoryjne

kierunek: architektura

            materiałoznawstwo budowlane – wykłady i ćwiczenia laboratoryjne

studia II stopnia

kierunek: budownictwo

            strukturalna ochrona betonu – wykłady i ćwiczenia laboratoryjne

inne informacje dotyczące działalności dydaktycznej:

            promotor prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

            recenzent prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich

            członek komisji dyplomowych

            członek egzaminacyjnej komisji dyplomowej na studiach I-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych