Działalność inżynierska

Ekspertyzy i opinie techniczne z zakresu konstrukcji elementów budowlanych oraz jakości komponentów budowlanych

            Wykaz wybranych zrealizowanych prac:

Góra J. (kier. proj.), Nowacki T., OCENA JAKOŚCI BETONU W WARSTWIE POSADZKOWEJ HALI PRODUKCYJNEJ, marzec 2007

Adamczyk W., Góra J. (kier. proj.), OCENA JAKOŚCI CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ KRO 125/75 I DRĄŻONEJ KLPU 125/75, lipiec 2007

Adamczyk W., Budzyński W., Ciężak T. (kier. proj.), Góra J., EKSPERTYZA FUNDAMENTÓW PIECÓW NR 9 i 10 POŁOŻONYCH W "CEMENTOWNI CHEŁM", luty 2008

Adamczyk W., Budzyński W., Ciężak T. (kier. proj.), Góra J., EKSPERTYZA SŁUPÓW HALI WĘGLA I SUROWCÓW POŁOŻONEJ W "CEMENTOWNI CHEŁM", marzec 2008

Adamczyk W., Budzyński W., Ciężak T. (kier. proj.), Góra J., EKSPERTYZA SILOSÓW CEMENTU I SILOSÓW POPIOŁÓW LOTNYCH W "CEMENTOWNI CHEŁM", maj 2008

Adamczyk W., Góra J. (kier. proj.), OCENA JAKOSCI BETONU UŻYTEGO DO WYKONANIA POSADZEK BETONOWYCH W HALI PRZEMYSŁOWEJ, lipiec 2008

Budzyński W., Góra J. (kier. proj.), OCENA JAKOŚCI BETONU UŻYTEGO DO WYKONANIA STROPU I PŁYT BALKONOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM, styczeń 2009

Budzyński W., Góra J. (kier. proj.), OCENA JAKOŚCI BETONU ZASTOSOWANEGO DO WYKONANIA POSADZKI BETONOWEJ W ZAKŁADZIE ROLNO - HANDLOWYM, październik 2009

Budzyński W., Góra J. (kier. proj.), OCENA JAKOŚCI BETONU ZASTOSOWANEGO DO WYKONANIA POSADZKI BETONOWEJ W HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ , luty 2009

Góra J. (kier. proj.), Nowacki T., Wiechnik U., OPRACOWANIE RECEPTURY LABORATORYJNEJ BETONU MOSTOWEGO KLASY B30, czerwiec 2009

Góra J. (kier. proj.), Wiechnik U., ORZECZENIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KRUSZYWA (BUDOWA AUTOSTRADY A-1), listopad 2010

Góra J. (kier. proj.), Słowik K., BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE BETONU UŻYTEGO DO WYKONANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH W BUDYNKU PRZYCHODNI RODZINNEJ, maj 2011

Góra J. (kier. proj.), Słowik K., BADANIA BETONÓW KLAS C35/35 I C40/50 PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA ZBIORNIKA ŻELBETOWEGO W ZAKŁADACH AZOTOWYCH, sierpień-wrzesień 2012

Góra J. (kier. proj.), Wiechnik U., OPRACOWANIE RECEPTURY LABORATORYJNEJ I BADANIA DOTYCZĄCE SZYBKOWIĄŻĄCEGO SPOIWA CEMENTOWEGO Z DODATKIEM  PYŁU LOTNEGO I ŁUPKA, kwiecień 2013

Góra J. (kier. proj.), Gil D., WYKONANIE ODWIERTÓW RDZENIOWYCH I BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE BETONU WBUDOWANEGO W FUNDAMENTY POD SŁUPY TRAKCYJNO-OŚWIETLENIOWE, lipiec 2013