Działalność inżynierska

EKSPERTYZY, OPINIE TECHNICZNE I PROJEKTY Z ZAKRESU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ORAZ TECHNOLOGII BETONU, A TAKŻE BETONOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Wybrane realizacje z ostatnich 15 lat przytoczono poniżej:

Góra J. (kier. proj.), Opinia techniczna dotycząca jakości betonu wbudowanego w posadzkę przemysłową w hali Trefl w Gdyni i wskazanie potencjalnych przyczyn odspojenia wierzchniej warstwy posadzki, luty 2020

Góra J. (kier. proj.), Określenie modułów sprężystości betonów wg PN-EN 12390-13, wrzesień 2019

Góra J. (kier. proj.), Określenie klasy betonu na podstawie wyników badań odwiertów rdzeniowych, kwiecień 2019

Góra J. (kier. proj.), D. Gil, Opinia techniczna dotycząca właściwości wytrzymałościowych betonu wbudowanego w posadzkę przemysłową garażu "Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku przy Al. Lotników Polskich 2", czerwiec 2017

Góra J. (kier. proj.), D. Gil, Opinia techniczna dotycząca jakości betonu wbudowanego w posadzkę przemysłową w hali w Niedrzwicy Dużej, listopad 2016

Góra J. (kier. proj.), D. Gil, U. Wiechnik, Właściwości betonu z budowy: "Rozbudowa i Modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie", od maja 2014 do listopada 2015

Góra J. (kier. proj.), U. Wiechnik, Wyniki badań odwiertów rdzeniowych pobranych z betonu konstrukcyjnego stropodachu, czerwiec 2015

Góra J. (kier. proj.), D. Gil, Ocena jakości betonu w fundamentach konstrukcji wsporczej przenośników cementu w "Cementowni Chełm" - CEMEX Polska Sp. z o.o., maj 2015

Góra J. (kier. proj.), Wiechnik U., Orzeczenie dotyczące jakości kruszywa (budowa autostrady A-1), listopad 2010

Góra J. (kier. proj.), Nowacki T., Wiechnik U., Opracowanie receptury laboratoryjnej betonu mostowego klasy B30, czerwiec 2009

Góra J. (kier. proj.), Budzyński W., Ocena jakości betonu zastosowanego do wykonania posadzki betonowej w hali magazynowo-produkcyjnej firmy "Pommier Polska”, luty 2009

Ciężak T. (kier. proj.), Adamczyk W., Budzyński W., Góra J., Ekspertyza silosów cementu i silosów popiołów lotnych w "Cementowni Chełm", maj 2008

Ciężak T. (kier. proj.), Adamczyk W., Budzyński W., Góra J., Ekspertyza słupów hali węgla i surowców położonej w "Cementowni Chełm", marzec 2008

Ciężak T. (kier. proj.), Adamczyk W., Budzyński W., Góra J., Ekspertyza fundamentów pieców nr 9 i 10 położonych w "Cementowni Chełm", luty 2008

Fic S. (kier. proj.), Góra J., Budzyński W., Ocena jakości betonu w obiekcie Plaza Lublin, od września 2005 do kwietnia 2006