Publikacje

28. Barnat-Hunek D., Góra J., Brzyski P., Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu, Izolacje 6/2013

27. Budzyński W., Góra J., Piasta W., Wpływ rodzaju kruszywa na ugięcie elementów żelbetowych obciążonych doraźnie, Materiały Budowlane 11/2012

26. Piasta W., Budzyński W., Góra J., Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność betonów zwykłych, Przegląd Budowlany 7-8/2012

25. Góra J., Odkształcalność doraźna betonów wysokowartościowych z kruszywami łamanymi, Budownictwo i Architektura 9(2)/2011

24. Góra J., Właściwości wytrzymałościowe betonów wysokowartościowych z kruszywem węglanowym, Budownictwo i Architektura 9(2)/2011

23. Piasta W., Budzyński W., Góra J., Wytrzymałość na rozciąganie betonów zwykłych i wysokiej wytrzymałości z kruszywami ze skał magmowych i osadowych, Przegląd Budowlany 10/2011

22. Piasta W., Budzyński W., Góra J., The effect of corrosion on the properties of fifty years old reinforced concrete pillars, Cement Lime Concrete 6/2011

21. Budzyński W., Góra J., Piasta W., Przyczyny uszkodzeń konstrukcji żelbetowej pod wpływem złożonych oddziaływań korozyjnych, Konferencja KILiW PAN oraz KN PZITB Kielce-Krynica 19-24 września 2010

20. Budzyński W., Góra J., Piasta W., Badanie właściwości wytrzymałościowych betonów zwykłych i wysokowartościowych z kruszywami ze skał osadowych, Inżynieria i Budownictwo 8/2010

19. Adamczyk W., Budzyński W., Góra J., Piasta W., Stan techniczny słupów żelbetowych hali przemysłowej po 50 latach eksploatacji, Przegląd Budowlany 4/2010

18. Fic S., Góra J., Piasta W., The influence of coarse carbonate aggregate on elastic deformation (EC) and strength of HPC, Zeszyty Akademii Budownictwa i Architektury, Odessa nr 27/2007

17. Adamczyk W., Góra J., Zastosowanie kruszyw węglanowych do betonów zwykłych i wysokiej wytrzymałości, Scientific Bulletin of Chelm No. 2/2007

16. Fic S., Budzyński W., Góra J., Metody określania wytrzymałości świeżego betonu w konstrukcji, Biuletyn Specjalistyczno-Informacyjny Budownictwa (PZITB O/Lublin) nr 5/2006

15. Fic S., Budzyński W., Góra J., Ocena jakości betonu dostarczonego na budowę, Biuletyn Specjalistyczno-Informacyjny Budownictwa (PZITB O/Lublin) nr 4/2006

14. Góra J., Piasta W. G., Compressive and splitting tensile strength of ordinary and high performance concretes with various crushed aggregates, Cement Lime Concrete 3/2006

13. Góra J., Piasta W. G., Moduł sprężystości betonów zwykłych i wysokowartościowych w zależności od rodzaju kruszywa łamanego, Inżynieria i Budownictwo 8/2005

12. Góra J., Piasta W. G., Wpływ kruszyw łamanych na właściwości wytrzymałościowe betonów wysokiej jakości, Konferencja „Dni Betonu”, 11-13 października 2004, Wisła

11. Góra J., Betony nowej generacji, Twój Poradnik Budowlany 1/02

10. Góra J., Schody wewnętrzne. Klasyfikacja, wymagania, stosowane obecnie rozwiązania, Twój Poradnik Budowlany 4/01

9. Grudzińska M., Góra J., Pokrycia dachowe. Dachówki, Twój Poradnik Budowlany 3/01

8. Góra J., Nazwy, określenia i wymagania dotyczące spoiw cementowych, Twój Poradnik Budowlany 2/01

7. Góra J., Materiały podpodłogowe, Podłogi 10/2000

6. Góra J., Folie paroizolacyjne, Twój Poradnik Budowlany 3/00

5. Góra J., Izolacje akustyczne. Przykłady rozwiązań zwiększających izolacyjność akustyczną stropów wewnątrz budynków, Twój Poradnik Budowlany 3/00

4. Góra J., Kompozytowe konstrukcyjne belki dwuteowe, Twój Poradnik Budowlany 3/99

3. Góra J., Panele ścienne i sufitowe, Budownictwo Fachowe nr 6/98

2. Góra J., Beton jako materiał wieloskładnikowy – podstawowe pojęcia w ujęciu normowym, Twój Poradnik Budowlany 2/98

1. Góra J., Badania właściwości mechanicznych i odkształcalności betonów wysokowartościowych, XVI Konferencja Naukowo-Techniczna JADWISIN ’98, 20-23 kwietnia 1998, Serock k/Warszawy