Engineering activity

Ekspertyzy, opinie techniczne i projekty z zakresu akustyki budowlanej, architektonicznej i ochrony przed hałasem:

  1. Szeląg M.: Ocena poziomu hałasu na wysokości ostatniej kondygnacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Solidarności w Lublinie. Zleceniodawca: TBV Hotele Sp. z o.o., 2018

  2. Szeląg M.: Analiza poziomu natężenia dźwięku na działce pomiędzy ul. Probostwo, a Al. Solidarności w Lublinie. Zleceniodawca: TBV Hotele Sp. z o.o., 2017

  3. Wasilewski A., Szeląg M.Projekt akustyczno-technologiczny studia S3 i reżyserni A3 w Radio Lublin S.A. Zleceniodawca: Radio Lublin S.A., 2017

  4. Wasilewski A., Szeląg M.Właściwości akustyczne pomieszczeń przeznaczonych na studio S3 i reżysernię A3 w Radio Lublin S.A. Zleceniodawca: Radio Lublin S.A., 2017

  5. Wasilewski A., Szeląg M.Wpływ hałasu z wentylatorów na klimat akustyczny na terenach otaczających budynek ZICSM UM w Lublinie przy ul. W. Chodźki. Zleceniodawca: SKANSKA Oddział Budownictwa Ogólnego w Rzeszowie, 2016

Dodatkowo - liczne usługi konsultingowe z zakresu akustyki budowlanej, architektonicznej i ochrony przed hałasem.