Grants

Udział w grantach naukowych i dydaktycznych:

 1. "Wpływu efektu skali i kształtu próbki na geometrię spękań termicznych zaczynów cementowych"
  projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu MINIATURA 1
  projekt nr DEC-2017/01/X/ST8/00159, 2017-2018 - kierownik

 2. "Opracowanie technologii budowy domów ekologicznych i energooszczędnych z kompozytów wypełniających szkielet drewniany"
  projekt nr IPBU.02.01.00-06-704/11-00 - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013
  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, 2013-2015 - podwykonawca

 3. "Budujemy ekologiczną Europę - programy studiów magisterskich w języku angielskim na kierunku Budownictwo"
  projekt nr FSS/2014HEI/W/0034 - finansowany ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych (The EEA Grants and Norway Grants oraz Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy), 2015-2016 - podwykonawca