Information for students

Fizyka budowli w semestrze letnim 2019/20:

Zajęcia z Fizyki Budowli (IBS 4) odbywają się w sposób zdalny z wykorzystaniem platformy Google Classroom:

  • kod zajęć: gc6vpib
  • uczestnictwo w zajęciach możliwe jest tylko i wyłącznie po zalogowaniu do platformy Google Classroom z maila w domenie edu.pollub.pl

Harmonogram zaliczeń wykładu z Fizyki Budowli w semestrze letnim 2019/2020 (zaliczenie zdalne z wykorzystaniem platformy Google Classroom):

  • 19/06/2020 - 8:30-8:45 - I-szy termin
  • 26/06/2020 - 8:30-8:45 - I-szy termin poprawkowy
  • 03/07/2020 - 8:30-8:45 - II-gi termin poprawkowy