Conferences

Udział w konferencjach, seminariach, itp.:

 1. III Konferencja "Odbiór prac statutowych pracowników WBIA PL" - wygłoszenie referatu: "Zadania badawcze realizowane w 2019 r.", autor: Szeląg M. - 9-10.01.2020, Okuninka

 2. 18th ICBM Conference "International Conference Binders and Materials" - 05.12.2019, Brno, Czechy

 3. II Konferencja "Odbiór prac statutowych pracowników WBIA PL" - wygłoszenie referatu: "Zadania badawcze realizowane w 2018 r.", autor: Szeląg M. - 10-11.01.2019, Okuninka

 4. The 5th Annual International Conference on Material Engineering and Application [ICMEA2018] - prezentacja posterowa: "Dependencies between Cracking Patterns and the Physico-Mechanical Properties of Microsilica Modified Cement Matrix", autor: Szeląg M., Szewczak A.; "Viscosity and Free Surface Energy as Parameters Describing the Adhesion of the Epoxy Resin to the Substrate", autor: Szewczak A., Szeląg M. - 14-16.12.2018, Wuhan, Chiny

 5. WMCAUS 2018: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - prezentacja posterowa: "Evaluation of dependencies between physico-mechanical properties and the thermal cracks' geometry of cement pastes modified with metakaolinite using the LSM method", autor: Szeląg M., Szewczak A.; "Modifications of epoxy resins and their influence on their viscosity", autor: Szewczak A., Szeląg M. - 18-22.06.2018, Praga, Czechy

 6. ICCET 2018: 20th International Conference on Concrete Engineering and Technology - wygłoszenie referatu: "Application of multiwall carbon nanotubes with anionic surfactant to cement paste", autor: Szeląg M. - 15-16.01.2018, Zurych, Szwajcaria (członek komitetu naukowego konferencji, chairman, wyróżnienie - Best Presentation Award)

 7. Konferencja "Odbiór prac statutowych pracowników WBIA PL" - wygłoszenie referatu: "Zadania badawcze realizowane w 2017 r.", autor: Szeląg M. - 11-12.01.2018, Okuninka

 8. Konferencja "Dokonania Naukowe Doktorantów - V Edycja" - prezentacja posterowa: "Analiza lokalnej mikrostruktury modyfikowanych zaczynów cementowych z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej (SEM/EDS)", autor: Szeląg M. - 9.04.2017, Warszawa

 9. ICCEBM 2016: 18th International Conference on Civil Engineering and Building Materials - wygłoszenie referatu: "The influence of microsilica on the cluster cracks' geometry of cement paste", autor: Szeląg M. - 8-9.12.2016, Rzym, Włochy

 10. ICCESE 2016: 18th International Conference on Civil, Environmental and Structural Engineering - wygłoszenie referatu: "The use of image analysis techniques to describe a cluster cracks in the cement paste with the addition of metakaolinite", autor: Szeląg M., Fic S. - 11-12.02.2016, Kuala Lumpur, Malezja

 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Współczesne problemy budownictwa - teoria i praktyka" - wygłoszenie referatu: „Wpływ włókien polipropylenowych na wybrane cechy modyfikowanych zaczynów cementowych w warunkach szoku termicznego", autor: Szeląg M. – 23.10.2015, Częstochowa

 12. 60 Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN Oraz Komitetu Nauki PZITB – referat: „Problemy eksploatacyjne budynków wielkopłytowych na przykładzie obiektów na terenie Lubelszczyzny”, autorzy: Fic S., Szeląg M., Szewczak A. – 14-19.09.2014, Krynica

 13. 5th International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications - prezentacja posterowa: "Analysis of surface adhesion and physico-mechanical properties of construction ceramics hydrophobized by polymers with the addition of nanosilica", autor: Fic S. - 11-13.08.2014, Praga, Czechy

 14. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne dylematy polskiego rolnictwa" - wygłoszenie referatu: "Błędy projektowe i wykonawcze budynków gospodarczych zlokalizowanych na obszarach wiejskich", autorzy: Szeląg M., Kościuk E., Us. A. - 24-25.06.2014, Biała Podlaska