Conferences

Udział w konferencjach, seminariach, itp.:

  1. WMCAUS 2018: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - prezentacja posterowa: "Evaluation of dependencies between physico-mechanical properties and the thermal cracks' geometry of cement pastes modified with metakaolinite using the LSM method", autor: Szeląg M., Szewczak A.; "Modifications of epoxy resins and their influence on their viscosity", autor: Szewczak A., Szeląg M. - 18-22.06.2018, Praga, Czechy

  2. ICCET 2018: 20th International Conference on Concrete Engineering and Technology - wygłoszenie referatu: "Application of multiwall carbon nanotubes with anionic surfactant to cement paste", autor: Szeląg M. - 15-16.01.2018, Zurych, Szwajcaria (członek komitetu naukowego konferencji, chairman, wyróżnienie - Best Presentation Award)

  3. Seminarium "Odbiór prac statutowych pracowników WBIA PL" - wygłoszenie referatu: "Zadania badawcze realizowane w 2017 r.", autor: Szeląg M. - 11-12.01.2018, Okuninka

  4. Konferencja "Dokonania Naukowe Doktorantów - V Edycja" - prezentacja posterowa: "Analiza lokalnej mikrostruktury modyfikowanych zaczynów cementowych z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej (SEM/EDS)", autor: Szeląg M. - 9.04.2017, Warszawa

  5. ICCEBM 2016: 18th International Conference on Civil Engineering and Building Materials - wygłoszenie referatu: "The influence of microsilica on the cluster cracks' geometry of cement paste", autor: Szeląg M. - 8-9.12.2016, Rzym, Włochy

  6. ICCESE 2016: 18th International Conference on Civil, Environmental and Structural Engineering - wygłoszenie referatu: "The use of image analysis techniques to describe a cluster cracks in the cement paste with the addition of metakaolinite", autor: Szeląg M., Fic S. - 11-12.02.2016, Kuala Lumpur, Malezja

  7. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Współczesne problemy budownictwa - teoria i praktyka" - wygłoszenie referatu: „Wpływ włókien polipropylenowych na wybrane cechy modyfikowanych zaczynów cementowych w warunkach szoku termicznego", autor: Szeląg M. – 23.10.2015, Częstochowa

  8. 60 Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN Oraz Komitetu Nauki PZITB – referat: „Problemy eksploatacyjne budynków wielkopłytowych na przykładzie obiektów na terenie Lubelszczyzny”, autorzy: Fic S., Szeląg M., Szewczak A. – 14-19.09.2014, Krynica

  9. 5th International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications - prezentacja posterowa: "Analysis of surface adhesion and physico-mechanical properties of construction ceramics hydrophobized by polymers with the addition of nanosilica", autor: Fic S. - 11-13.08.2014, Praga, Czechy

  10. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne dylematy polskiego rolnictwa" - wygłoszenie referatu: "Błędy projektowe i wykonawcze budynków gospodarczych zlokalizowanych na obszarach wiejskich", autorzy: Szeląg M., Kościuk E., Us. A. - 24-25.06.2014, Biała Podlaska