Publications

Publikacje Pracowników Politechniki Lubelskiej - Maciej Szeląg

Publikacje w czasopismach - lista filadelfijska:

 1. Szeląg M.: Application of an Automated Digital Image-Processing Method for Quantitative Assessment of Cracking Patterns in a Lime Cement Matrix. Sensors, vol. 20(14), 2020, s. 3859, (IF: 3,275doi.org/10.3390/s20143859

 2. Szeląg M.: Evaluation of Cracking Patterns in Cement Composites—From Basics to Advances: A Review. Materials, vol. 13(11), 2020, s. 2490, (IF: 3,057doi.org/10.3390/ma13112490

 3. Szeląg M.: Properties of cracking patterns of multi-walled carbon nanotube-reinforced cement matrix. Materials, vol. 12(18), 2019, s. 2942, (IF: 3,057doi.org/10.3390/ma12182942

 4. Szeląg M., Zegardło B., Andrzejuk W.: The use of fragmented, worn-uut car side windows as an aggregate for cementitious composites. Materials, vol. 12(9), 2019, s. 1467, (IF: 3,057doi.org/10.3390/ma12091467

 5. Szeląg M.: Evaluation of cracking patterns of cement paste containing polypropylene fibers. Composite Structures, vol. 220, 2019, s. 402-411, (IF: 5,138doi:10.1016/j.compstruct.2019.04.038

 6. Szeląg M.: Development of cracking patterns in modified cement matrix with microsilica. Materials, vol. 11(10), 2018, s. 1928, (IF: 2,972doi:10.3390/ma11101928

 7. Szeląg M.: Influence of specimen’s shape and size on the thermal cracks’ geometry of cement paste. Construction and Building Materials, vol. 189, 2018, s. 1155-1172, (IF: 4,046doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.09.078

 8. Zegardło B., Szeląg M., Ogrodnik P., Bombik A.: Physico-mechanical properties and microstructure of polymer concrete with recycled glass aggregate. Materials, vol. 11(7), 2018, s. 1213 (IF: 2,972) doi:10.3390/ma11071213

 9. Zegardło B., Szeląg M., Ogrodnik P.: Concrete resistant to spalling made with recycled aggregate from sanitary ceramic wastes – The effect of moisture and porosity on destructive processes occurring in fire conditions. Construction and Building Materials, vol. 173, 2018, s. 58-68, (IF: 4,046doi:10.1016/j.conbuildmat.2018.04.030

 10. Szeląg M.: The influence of metakaolinite on the development of thermal cracks in a cement matrix. Materials, vol. 11(4), 2018, s. 520 (IF: 2,972) doi:10.3390/ma11040520

 11. Ogrodnik P., Zegardło B., Szeląg M.: The use of heat-resistant concrete made with ceramic sanitary ware waste for a thermal energy storage. Applied Sciences-Basel, vol. 7(12), 2017, s. 1303 (IF: 1,689) doi:10.3390/app7121303

 12. Szeląg M.: Mechano-physical properties and microstructure of carbon nanotube reinforced cement paste after thermal load. Nanomaterials, vol. 7(9), 2017, s. 267 (IF: 3,504) doi:10.3390/nano7090267

 13. Brzyski P., Barnat-Hunek D., Fic S., Szeląg M.Hydrophobization of lime composites with lignocellulosic raw materials from flax. Journal of Natural Fibers, vol. 14(5), 2017, s. 609-620 (IF: 1,076) doi:10.1080/15440478.2016.1250024

 14. Zegardło B., Szeląg M., Ogrodnik P.: Ultra-high strength concrete made with recycled aggregate from sanitary ceramic wastes – The method of production and the interfacial transition zone. Construction and Building Materials, vol. 122, 2016, s. 736-742, (IF: 3,169doi:10.1016/j.conbuildmat.2016.06.112

 15. Fic S., Szeląg M.: Analysis of the development of cluster cracks caused by elevated temperatures in cement paste. Construction and Building Materials, vol. 83, 2015, s. 223-229, (IF: 2,421doi:10.1016/j.conbuildmat.2015.03.044

Publikacje w czasopismach - pozostałe:

 1. Szewczak A., Szeląg M.: Osiedlowe garaże podziemne – przykłady błędów projektowych i wykonawczych oraz propozycji napraw. Przegląd Budowlany 03/2016, s. 25-30;

 2. Szeląg M., Fic S.: Analiza rozwoju spękań klastrowych w zaczynie cementowym modyfikowanym mikrokrzemionką. Budownictwo i Architektura, vol. 14(4), 2015, s. 117-127

 3. Szeląg M., Szewczak A.: Zastosowanie stereologii w inżynierii materiałów budowlanych. Budownictwo i Architektura, vol. 14(1), 2015, s. 115-125

 4. Fic S., Szeląg M., Szewczak A.: Problemy eksploatacyjne budynków wielkopłytowych na przykładzie obiektów na terenie Lubelszczyzny. Budownictwo i Architektura, vol. 13(3), 2014, s. 7-14

 5. Fic S., Brzyski P., Szeląg M.: Composite based on foam lime mortar with flax fibers for use in the building industry. Ecological Chemistry And Engineering A, vol. 20, No. 7-8, 2013, s. 899-907

 6. Szeląg M.: Analiza numeryczna stanu naprężenia i stanu przemieszczenia pustaków stropowych Teriva w schemacie badania wytrzymałości na zginanie wg normy PN-EN 15037-2:2011. Przegląd Budowlany 11/2013, s. 20-25

Monografie:

 1. Szeląg M.: Wpływ składu kompozytów cementowych na geometrię ich spękań termicznych, Politechnika Lubelska, Lublin 2017

 2. Szeląg M., Szewczak A., Brzyski P.: BIM in General Construction, Politechnika Lubelska, Lublin 2017

Rozdziały w monografiach:

 1. Szeląg M.: Wpływ włókien polipropylenowych na wybrane cechy modyfikowanych zaczynów cementowych w warunkach szoku termicznego. Współczesne problemy budownictwa - teoria i praktyka. Ed. L. Kurzak, J. Selejdak, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015, s. 133-142

 2. Szeląg M., Kościuk E., Us A.: Błędy projektowe i wykonawcze budynków gospodarczych zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Współczesne dylematy polskiego rolnictwa. Tom 2. Ed. S. Kondracki, K. Zarzecka, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska 2014, s. 293-303

 3. Szeląg M.: Ocena możliwości zastosowania elementów płaskich do numerycznego modelowania brył pracujących w płaskich stanach odkształcenia na przykładzie pustaka stropowego Teriva. Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym. Ed. S. Fic, Politechnika Lubelska, Lublin 2014, s. 77-84

 4. Fic S., Brzyski P., Szeląg M.Ocenka vozmožnosti ispolzovaniâ naturalnyh kompozitov s dobavkoj lnânyh volokon v stroitel'stve. Visnik Odeskoї Deržavnoї Akademії Budivnictva ta Arhitekturiї. Do 70- rїccâ vїd dnâ narodžennâ zasluženogo dїaca nauki i tehniki Ukraїni, doktora mehanicnih nauk, profesora Virovogo Valerїâ Mikolajoviča, Vipusk nr. 53. Red.: Vitaliy Stepanovich Dorofeev, Wydawnictwo: Odeska Deržavna Akademiâ Budivnictva ta Arhitekturi, Odessa 2014, s. 393-399

 5. Fic S., Brzyski P., Szeląg M.: Possible aplications of natural fiber and straw of flax and hemp in the construction industry. Modern materials, installations and construction technologies. Ed. S. Fic, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska 2013, s. 92-100 

Materiały konferencyjne indeksowane w WOS i Scopus:

 1. Szeląg M., Szewczak A.: Dependencies between cracking patterns and the physico-mechanical properties of microsilica modified cement matrix. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 484, 2019, 012015, doi:10.1088/1757-899X/484/1/012015

 2. Szewczak A., Szeląg M.Viscosity and free surface energy as parameters describing the adhesion of the epoxy resin to the substrate. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 484, 2019, 012003, doi:10.1088/1757-899X/484/1/012003

 3. Szeląg M., Szewczak A.: Evaluation of dependencies between physico-mechanical properties and the thermal cracks’ geometry of cement pastes modified with metakaolinite using the LSM method. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471, 2019, 032071, doi:10.1088/1757-899X/471/3/032071

 4. Szewczak A., Szeląg M.: Modifications of epoxy resins and their influence on their viscosity. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 471, 2019, 022038, doi:10.1088/1757-899X/471/2/022038

Pozostałe materiały konferencyjne:

 1. Szeląg M.Appliaction of multiwall carbon nanotubes with anionic surfactant to cement paste. Conference Proceedings, Zurich Switzerland Jan 15-16, 2018, 20(1) Part III, s. 384; waset.org

 2. Szeląg M.: Analiza lokalnej mikrostruktury modyfikowanych zaczynów cementowych z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej. Materiały Konferencyjne - Streszczenia wystąpień, Dokonania Naukowe Doktorantów V, Warszawa 09.04.2017, s. 63

 3. Szeląg M., Fic S.: The use of image analysis techniques to describe a cluster cracks in the cement paste with the addition of metakaolinite. Conference Proceedings, Kuala Lumpur Malaysia Feb 11-12, 2016, 18(2) Part V, s. 693; waset.org

 4. Szeląg M.The influence of microsilica on the cluster cracks' geometry of cement paste. Conference Proceedings, Rome Italy Dec 08-09, 2016, 18(12) Part IX, s. 1306; waset.org

Zgłoszenia patentowe:

 1. Panek R., Szeląg M., Franus W.: Sposób wytwarzania zaczynów cementowych o zmniejszonym skurczu i zaczyn cementowy o zmniejszonym skurczu. nr. zgłoszenia: P.429005, Biuletyn Urzędu Patentowego 16/2019, z dnia 2019-07-29, s.17; BUP 16/2019