Publikacje

1. Grudzińska M., Technologiczne możliwości uzyskania ścian spełniających wymagania norm cieplnych, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych”, Kraków, 26 X 2001, s. 29

2. Grudzińska  M., Konstrukcja przegród budowlanych, Twój Poradnik Budowlany 1/01, s. 33

3. Grudzińska M., Termorenowacja domu jednorodzinnego, Twój Poradnik Budowlany 2/01

4. Grudzińska M., Nowe wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej, Twój Poradnik Budowlany 3/01, s. 81

5. Grudzińska M., Ściany tradycyjne spełniające wymagania norm cieplnych od lat 60-tych do chwili obecnej, Twój Poradnik Budowlany 4/01, s. 43

6. Sobotka A., Grudzińska M., Analiza doboru materiałów termoizolacyjnych w obiektach budowlanych w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Przegląd Budowlany 4/02, s. 26

7. Grudzińska M., Ostańska A., Próba oceny dotychczasowych termomodernizacji wybranych budynków wielkoblokowych S.M. Czechów w Lublinie, Konferencja Naukowa „Ekologia w Inżynierii Procesów Budowlanych”, Lublin – Kazimierz Dolny 24-26 IV 2003, s. 21

8. Grudzińska M., Możliwości zastosowania w budownictwie izolacji transparentnych z płyt komórkowych, Przegląd Budowlany 9/03, s. 38

9. Grudzińska M., Ostańska A., Porównanie skuteczności dociepleń budynków wielkoblokowych S.M. Czechów w Lublinie poprzez analizę wybranych mostków cieplnych, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych”, Kraków, 24 X 2003, s. 110

10. Kowal A., Grudzińska M., Wpływ ocieplania przegród od strony wewnętrznej na warunki przepływu ciepła i wilgoci, V Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna „Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych”, Kraków, 24 X 2003, s. 145

11. Grudzińska M., Ostańska A., Porównanie skuteczności dociepleń balkonów wspornikowych budynków wielkoblokowych, Międzynarodowe Seminarium „Rewitalizacja Budowli Miejskich”, Gdańsk, 17-19 VI 2004, s.199

12. Grudzińska M., Influence of some properties of a transparent plaster on optical radiation transmittance, IV Symposium „Environmental Effects on Buildings and People – actions, influence, interactions, discomfort”, Susiec, Poland, 16-18 June 2004, p.139

13. Ostańska A., Czarnigowska A., Barnat-Hunek D., Grudzińska M., Sposoby modernizacji balkonów w budynkach mieszkalnych z końca lat 70 wznoszonych metodami uprzemysłowionymi, XI Konferencja Naukowo – Techniczna „Problemy remontowe  w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych”, Wrocław – Zamek Kliczków, 9-11 grudnia 2004, s. 321

14. Barnat-Hunek D., Czarnigowska A., Grudzińska M., Ostańska A., Propozycja zwiększenia efektywności dociepleń budynków wielkoblokowych S. M. Czechów w Lublinie, XI Konferencja Naukowo – Techniczna „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych”, Wrocław – Zamek Kliczków, 9-11 grudnia 2004, s. 67

15. Grudzińska M., Ostańska A., Czarnigowska A., Barnat-Hunek D., Problematyka skuteczności dociepleń balkonów wspornikowych budynków wielkoblokowych na przykładzie osiedla w Lublinie, Przegląd Budowlany 7-8/05, s. 34

16. Ostańska A., Czarnigowska A., Barnat-Hunek D., Grudzińska M., Modernizacja i wymiana balkonów, Kalejdoskop Budowlany 7-8/05, s. 78

17. Grudzińska M., Wpływ komponentów dwuczęściowej izolacji transparentnej
na jej transmisyjność, Przegląd Budowlany 2/06, s. 29

18. Grudzińska M., Badania doświadczalne przeszklonego elementu ogrzewającego powietrze wentylacyjne, Czasopismo Techniczne „Budownictwo”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, z. 5-B/2006, cz. I, s. 155 (Międzynarodowe Seminarium „Energodom”, Kraków, 18 – 20 październik 2006)

19. Grudzińska M., Heiselberg P., Pedersen R., An investigation on the behaviour of a solar facade element, Archives of Civil Engineering, LIII, I, 2007 p. 151

20. Grudzińska M., Ostańska A., Przyczynek do problemu modernizacji balkonów, Administrator 4/2007, s. 11

21. Grudzińska M., Warstwa powierzchniowa przegrody budowlanej o szczególnych właściwościach absorpcyjnych i transmisyjnych promieniowania, Budownictwo i Architektura,  1 (1) 2007, s. 17, Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 2007

22. Grudzińska M. Ostańska A. Woroszyńska-Burzak A., Analiza opłacalności modernizacji termicznej balkonów w budynku wielkoblokowym, Przegląd Budowlany 7-8/2008 s. 66

23. Grudzińska M., Ostańska A., Rewitalizacja osiedli z budynkami wielkoblokowymi w aspekcie analizy energetycznej, Przegląd Budowlany 6/2009 s. 37

24. Grudzińska M., Warstwa powierzchniowa przegrody budowlanej o szczególnych właściwościach transmisji promieniowania słonecznego, Monografie Wydziału Budownictwa i Architektury Vol. 2, Politechnika Lubelska, Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 2009

25. Bartoś E., Grudzińska M., Wpływ izolacyjności cieplnej stropodachu i stropu nad piwnicami na zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, Izolacje 4/2010 s. 26

26. Bartoś E., Grudzińska M., Izolacyjność termiczna przegród zewnętrznych a zapotrzebowanie na ciepło w budynku jednorodzinnym, Inżynieria i Budownictwo 8/2010 s.410

27. Grudzińska M., Balkony o różnej konstrukcji – cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych, Izolacje 6/2011 s. 14

28. Grudzińska M., Konstrukcja okien a bilans cieplny pomieszczenia, Przegląd Budowlany 7-8/2011 s. 56

29. Grudzińska M., Wielkość okien a bilans cieplny pomieszczenia, Przegląd Budowlany 10/2011 s. 32

30. Grudzińska M., Modele matematyczne transmisji promieniowania przez płytowe izolacje transparentne, Materiały Konferencyjne XIII Polskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce”, Łódź – Słok 2011

31. Grudzińska M., Modele matematyczne transmisji promieniowania przez komórkowe izolacje transparentne, Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce tom VI, nr 4, 2011 s. 21

32. Grudzińska M., Ściany zewnętrzne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię, s. 18, Izolacje, 3/2012

33. Grudzińska M., Węzły konstrukcyjne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię, s. 35, Izolacje, 5/2012

34. Grudzińska M., Czynniki wpływające na efektywność energetyczną obudowy balkonu, Czasopismo Techniczne, Budownictwo, 2-B/2012, zeszyt 3 rok 109, s. 149

35. Grudzińska M., Możliwości zmniejszania zapotrzebowania na ciepło przez zabudowę loggii, s. 287-293 w monografii „Energy-saving and Ecological Materials, Installations and Technology in Construction”, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska 2012