Nauka

Tematyka badań:

-Budownictwo ekologiczne - technologia Hempcrete oraz inne kompozyty oparte na naturalnych składnikach (odpady celulozowe) do zastosowania jako materiał ścienny w budownictwie.

-Modyfikowane zaprawy wapienne

- Recykling materiałów odpadowych w technologii materiałów budowlanych

- Modyfikowanie spoiwa glinianego

***

Przynależność do organizacji:

- Opiekun Koła Naukowego Architektury i Budownictwa Naturalnego działającego na WBiA PL

- Członek Zwyczajny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego - specjalista w zakresie wykorzystania konopi w budownictwie

- Opiekun KM PZITB, pięciokrotny delegat lubelskiego oddziału KM na ogólnopolskich zjazdach młodej kadry.

***

Działalność:

- Założyciel Koła Naukowego Technologii Budownictwa "Aedificatio" oraz członek zarządu w latach 2010-2012.

- udział w dwóch ogólnopolskich konkursach konstruktorskich: "Wybudujemy wieżę" ,laureat (Warszawa) oraz "Studencki konkurs mostów stalowych" (Wrocław).

- opiekun naukowy zespołu studentów WBiA PL w I i II edycji ogólnopolskiego projektu Grupy Górażdże - Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże.

- wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską na kierunku Budownictwo Wydziału Budownictwa i Architektury

- udział w II Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich - Warszawa 26-28.VI.2013.

- współorganizacja I edycji wydarzenia "Czas inżynierów"  w dniach 13-16.XI.2013r.

- udział w III konferencji "Współczesne dylematy polskiego rolnictwa" w Białej Podlaskiej w dniach 24-25.VI.2014r (sesja posterowa).

- udział w 60-tej konferencji naukowej Krynica 2014, w dniach 14-19.IX.2014

- udział w konferencji naukowo-technicznej "III Forum Budowlane: Budownictwo energooszczędne i rewitalizacja obiektów budowlanych" w Płocku na Politechnice Warszawskiej w dniach 22-23.X.2014r (sesja posterowa).

- opiekun grupy studentów podczas szkolenia z systemów deskowań PERI, 03.12.2014, Płochocin.

- wygłoszenie referatu pt. "Budownictwo naturalne - domy z konopi" w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej, 22.01.2015r.

- opiekun grupy studentów podczas ogólnopolskiej konferencji studenckiej BUDMIKA 2015 (22-24.04 Poznań).

- wygłoszenie wykładu o zastosowaniu konopi w budownictwie na zaproszenie fundacji Cohabitat, dnia 26.03.2015 (Webinar, on-line)

- udział w I Seminarium Naukowym Młodych Naukowców i Studentów "Rola nauki w rozwoju obszarów wiejskich" Biała Podlaska, 25-26 czerwca 2015 (sesja posterowa).

- Wygłoszenie referatu pt. "Wybrane właściwości kompozytu wapienno-konopnego" podczas sympozjum poświęconego zastosowaniu konopi przemysłowej, 11-13.IX.2015, Kurozwęki

- udział w sympozjum na temat budownictwa konopnego "5th International Hemp Building Symposium" organizowanego przez International Hemp Building Association, 06-07.X.2015, Schlusshof, Uckermark, Niemcy

- wygłoszenie referatu pt. "Technologia wykonywania budynków przy użyciu kompozytu wapienno-konopnego"Technologia wykonywania budynków przy użyciu kompozytu wapienno-konopnego" w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej, 23.10.2015r.

- udział w konferencji naukowej "Młodzi dla Techniki 2015" Na Politechnice Warszawskiej filia Płock, w dniach 5-6.XI.2015. (sesja posterowa)

- przygotowanie posteru zaprezentowanego na I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków- projektowanie, budowa, eksploatacja, monitoring", Lwów, 5-6.XI.2015.

- udział w seminarium "Hemp Building in Poland: I", Nakło 17-18.XI.2015.

- organizacja (wraz z Kołem Archinature oraz OSBN) i prowadzenie warsztatów Strawbale & Hempcrete na Politechnice Lubelskiej w dniach 03-04.IV.2016.

- udział w konferencji naukowej Solina 2016 w dniach 21-24.VI.2016.

- prowadzenie warsztatów budowania z konopi w Teodorowie 16-22.VIII.2016.

-prowadzenie warsztatów budowania z konopi w Kurozwękach podczas IV Dni Konopi w dniach 9-11.IX.2016

- prowadzenie warsztatów budowania z konopi w Kurozwękach w dniu 24.IX.2016

- współorganizacja XVI Krajowego Zjazdu NT MK PZITB w Lublinie w dniach 14-16.X.2016r. oraz wygłoszenie wykładu pt. "budownictwo z wykorzystaniem konopi" podczas konferencji, która odbyła się pierwszego dnia Zjazdu 14.X.

- prowadzenie warsztatów budowania z konopi na Politechnice Warszawskiej 30 marca podczas konferencji "Budynek0".