Publikacje

Artykuły:

1. Barnat-Hunek D., Góra J., Brzyski P.,,Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu", Izolacje 6/2013

2. Brzyski P. "Ekologiczne materiały budowlane", Przegląd Techniczny. Gazeta inżynierska, 2013/20. Wyd. SIGMA-NOT, Warszawa

3. Fic S., Brzyski P., Szeląg M.: "Composite based on foam lime mortar with flax fibers for use in the building industry", Ecological and Chemistry Engineering. A, nr 7-8/2013

4. Brzyski P.:"Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne", Izolacje
11/12/2014.

5. Fic S., Brzyski P.:"Badanie kompozytu opartego na lekkich wypełniaczach (len i perlit) do zastosowań w budownictwie jako materiał ścienny", Przegląd Budowlany 2/2015.

6. Fic S., Brzyski P.: "O technologii wykonywania ścian z wykorzystaniem kompozytu zawierającego paździerze konopne", Inżynieria i Budownictwo 7/2015.

7. Fic S., Brzyski P., Szewczak A., Jarosz-Hadam M.: "Wybrane właściwości lekkich kompozytów na bazie wypełniaczy celulozowych do zastosowania w budownictwie ekologicznym", CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY, JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015.

8. Brzyski P., Fic S.: Charakterystyka kompozytu wapienno-konopnego i jego zastosowanie w budownictwie, Budownictwo i Architektura, 02/2015.

9. Brzyski P., Barnat-Hunek D., Smarzewski P.: "Possibilities of using hemp-flax composites in low energy building construction", Wulfenia Journal, Vol. 23, No. 1, 2016.

10. Brzyski P.: "Budownictwo z wykorzystaniem kompozytu wapienno-konopnego - charakterystyka materiału", Przegląd Budowlany, 01/2016.

11. Brzyski P.:"Kompozyt wapienno-konopny. Część 1: Charakterystyka i technologia wykonania", Builder, 03/2016.

12. Brzyski P.: "Risk assesment of water vapor condensation in wall made of hemp-lime composite", Architecture Civil Engineering Environment", 2/2016.

13. Brzyski P.:"Wpływ wybranych dodatków mineralnych na konsystencję i wytrzymałość zaprawy wapiennej", Materiały Budowlane, 04/2016.

14. Brzyski P.:"Kompozyt wapienno-konopny. Część 2: Właściwości", Builder, 07/2016.

15. Brzyski P., Świderczuk K.:"Modyfikacja spoiwa wapiennego gipsem i metakaolinitem", Budownictwo i Architektura, 03/2016.

16. Brzyski P., Fic S.: „Kondensacja w przegrodzie ściennej z kompozytu wapienno-konopnego – ocena możliwości wystąpienia”, CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY, JCEEA, t. XXXIII, z. 63 (4/16), październik-grudzień 2016, str. 33-42.

17. Barnat-Hunek D., Smarzewski P., Brzyski P., Properties of Hemp-Flax Composites for Use in the Building Industry, Journal of Natural Fibers 14 (2017) 410–425

18. Brzyski P., Barnat-Hunek D., Fic S., Szeląg M.: „Hydrophobization of Lime Composites with Lignocellulosic Raw Materials from Flax”, Journal of Natural Fibers, published online 12 January 2017

19. Brzyski P., Fic S., The application of Raw materials obtained from the cultivation of industrial hemp in various industries, Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne 10/1 (2017) 100-113

20. Brzyski P., Barnat-Hunek D., Suchorab Z., Łagód G., Composite Materials Based on Hemp and Flax for Low-Energy Buildings, Materials 10/510 (2017)

21. Brzyski P. "Wpływ dodatków mineralnych na konsystencję i wytrzymałość zapraw wapiennych", Materiały Budowlane 6/2017

Rozdziały w monografiach:

1. Brzyski P. ,, Charakterystyka energetyczna budynku pasywnego na przykładzie projektu domu jednorodzinnego" w monografii „Energy-saving and Ecological Materials, Installations and Technology in Construction”, Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska 2012

2. Fic S., Brzyski P., Szeląg M.: "Possible applications of natural fiber and straw of flax and hemp in the construction industry", w monografii, "Modern materials, installations and construction technologies - Ed. by S. Fic", Wydawnictwo PSW JPII, Biała Podlaska 2013.

3. Fic S., Brzyski P., Szeląg M.: Ocenka ważmożności izpolzowania naturalnych kompozytow z dodawką lnianych wołokon w stroitelstwie. Visnik No 53 Odessa 2014, str. 393-399

4. Brzyski P. :"Bilans cieplny budynku na przykładzie jednorodzinnego domu niskoenergetycznego", rozdział w monografii pt. "Wybrane zagadnienia budownictwa energooszczędnego", Politechnika Warszawska, Płock 2014

5. Fic S., Brzyski P.Charakterystyka wybranych materiałów pucolanowych wykorzystywanych jako częściowy zamiennik spoiwa cementowego”, rozdział w monografii pt. „Materiały kompozytowe i ich możliwości zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym”, Politechnika Lubelska, 2014.

6. Fic S., Brzyski P.: „Wpływ impregnacji pokostem lnianym na nasiąkliwość kompozytu na bazie słomy lnianej i spoiwa wapiennego”, rozdział w monografii pt. „Materiały kompozytowe i ich możliwości zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym”, Politechnika Lubelska, 2014.

7. Fic S., Brzyski P., Jarosz-Hadam M.: Możliwości wykorzystania odpadów lnianych i konopnych do szerokiego zastosowania w budownictwie", rozdział w monografii pt. "Współczesne dylematy polskiego rolnictwa cz.1", Biała Podlaska, 2014.

8. Brzyski P.: "Ocena możliwości spełnienia nowych wymagań cieplnych stawianych ścianom zewnętrznym na przykładzie ściany wykonanej z kompozytu wapienno- konopnego", rozdział w monografii pt. "Wybrane problemy techniki", Politechnika Warszawska, 2015