Dydaktyka

Kierunek: budownictwo

            studia I stopnia:

                        materiały budowlane - wykład i ćwiczenia laboratoryjne

                        seminarium dyplomowe

            studia II stopnia:

                        betony specjalne - wykład i ćwiczenia laboratoryjne

                        seminarium dyplomowe