Publikacje

Od powołania Katedry Budownictwa Ogólnego pracownicy Katedry są autorami lub współautorami (stan na koniec 2017r.):

  • 136 artykułów naukowych (w tym 41 to publikacje z listy filadelfijskiej)
  • 12 monografii naukowych
  • 34 rozdziałów w monografiach naukowych
  • 5 projektów wynalazczych

Publikacje naukowe pracowników od powołania Katedry Budownictwa Ogólnego w 2011 roku:

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011