Oferta

Katedra Dróg i Mostów wykonuje usługi, które charakteryzują się wysoką jakością, terminowością oraz profesjonalizmem, co jest wynikiem doświadczenia oraz wiedzy pracowników, a także posiadanego zaplecza infrastrukturalnego.

W szczególności nasza oferta obejmuje:

  • Oceny stanu technicznego istniejących obiektów mostowych;
  • Ekspertyzy i przeglądy obiektów inżynierskich;
  • Ewidencje obiektów mostowych i drogowych;
  • Specjalistyczne badania materiałowe, naukowo-badawcze wykonywane w Laboratorium Budownictwa  wyposażonego m.in. w aparatu NAT (ocena modułu sztywności), prasę żyratorową (przygotowanie próbek o średnicy 15 cm i wysokości do 20 cm), stanowisko do badania beleczek 4PB-PR (ocena sztywności Smin mieszanek mineralno-asfaltowych), koleinomierz (ocena WTS i PRD mieszanek mineralno-asfaltowych) i inną nowoczesną aparaturę badawczą,
  • Terenowe badania naukowo-badawcze nawierzchni drogowych.