Druki i wyniki badań

Orzeczenie o jakości kruszywa 

Orzeczenie o jakości asfaltu

Karta Jakości Asfaltu

Proctor

CBR

Grunt stabilizowany cementem - uziarnienie

Krzywe uziarnienia

Przykładowe spisy treści pracy inżynierskiej

Przykładowy opis techniczny

Masy [g] próbek suchych do badania Proctora

IBN

120W (9) - 209,6748

80N - 174,8597

60S - 181,7605

30S (7) - 145,4979

100S - 119,3707

12 - 94,4467

02 - 104,6787

3 - 66,4773

M3P3 - 69,8805

10 (01) - 122,9728

18 - 75,0617

IBN 8.3

9% + 6% 2 pr - 84,2784

7% +6% 2 - 65,3508

7% - 68,1840

11% - (37,0502) 67,0502

9% (MP1) - 71,6748

5% - 66,2777

IBS środa

Z1 - 127,3203

Z3 - 120,5397

60 S - 209,7659

80 N - 203,2151

30 S - 164,3903

Z0 - 73,5585

105 S - 128,8368

M3P3_1 - 72,0784

10 - 100,5146

12 - 142,2633

brak opisu - 67,5989

brak opisu - 65,6614

IBS wtorek

A - 87,1644

B - 89,0842

Proctor 1 - 98,4405

Proctor 2 - 87,6459

3 - 125,6823

6 - 101,5474

7 - 136,54

80N - 193,5141

60S - 204,5504

Z3180d 6 - 141,4980

Kociaki 1 - 96,0686

Kociaki 2 - 79,4977