Informacje

<<<

Skrzyżowania i Węzły MDS:

Wyniki zaliczeń i projektów są do pobrania tutaj (stan na 2017-01-25).

Lotniska MDS:

Wyniki zaliczeń i projektów są do pobrania tutaj (stan na 2017-01-25).

Inżynieria ruchu drogowego MDN:


Wyniki zaliczeń i projektów są do pobrania tutaj (stan na 2017-01-27).

W dniu 28.01.2017 12:00 - 13:30 będą udzielane wpisy. Proszę o uzupełnienie brakujących elementów w projektach.


Uwaga !!

Oddanie projektu jest warunkiem koniecznym żeby być dopuszczonym do kolokwium zaliczeniowego.