Studia II stopnia

Niezmiennie od wielu lat, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z branży drogowej i mostowej, którzy mają świadomość wpływu szeroko pojętej infrastruktury komunikacyjnej na środowisko. W związku z tym, od roku akademickiego 2016/17 wprowadzona została nowa prestiżowa specjalność: „drogi, mosty i ekoinfrastruktura”, która jest jedną z nowatorskich w całym kraju na kierunku budownictwo.

W trakcie studiów II stopnia następuje rozwój kompetencji uzyskanych na studiach I stopnia oraz uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia. Dodatkowo studia II stopnia przygotowują do podjęcia pracy w określonym zawodzie, a także uzyskania tytułu magistra. 

Wybór odpowiedniej specjalizacji jest bardzo istotny z punktu własnego rozwoju. Poprzez kształcenie zindywidualizowane do zainteresowań studentów stwarza możliwość kształtowania takich wartości jak odpowiedzialność za własne działania zawodowe, dbałość o ochronę środowiska i troskę o interes społeczny (CSR - Corporate Social Responsibility).

Kwalifikacje absolwenta
Absolwenci naszej specjalności zdobywają wiedzę pozwalającą na projektowanie i wykonawstwo dróg, mostów i innych obiektów budowlanych zgodnie z zasadami BIM (Building Information Modelling) i z wykorzystaniem modelowania trójwymiarowego. Są świadomi tego, w jaki sposób drogi i ruch drogowy wpływają na środowisko, oraz zaznajomieni z planowaniem i projektowaniem infrastruktury komunikacyjnej przyjaznej środowisku. Wiedzą, w jaki sposób przeprowadzić ocenę wpływu infrastruktury komunikacyjnej na środowisko.

Absolwenci przygotowani są do ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Ponadto program naszych studiów przygotowuje również do pracy badawczej:

Po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej absolwenci mają możliwość uzyskania pełnych uprawnień do wykonawstwa i projektowania w specjalności mostowej i drogowej pozwalających pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Absolwenci naszej specjalności mogą:

 • kontynuować karierę jako:
  • projektanci budowlani,
  • konsultanci zagadnień dotyczących ochrony środowiska w budownictwie drogowo-mostowym,
 • a także podejmować pracę w:
  • administracji drogowej,
  • władzach zajmujących się ochroną środowiska, 
  • firmach wykonawczych.

Jeżeli chcesz zadbać o swój rozwój osobisty i mieć pewność pracy w zawodzie, dokonaj słusznego wyboru i kontynuuj dalszą naukę na specjalności "drogi, mosty i ekoinfrasktruktura".

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu.