O Katedrze - Historia

Katedra Geotechniki została powołana w roku 1991 decyzją Rady Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej.

W latach 1991 - 2002 kierownikiem Katedry Geotechniki był prof. dr hab. inż. Leszek Litwinowicz - zm. w 2012r

Od roku 2002 do lutego 2008 - na kierownika Katedry Geotechniki powołano prof. PL dr hab. inż. Zdzisława Krzowskiego (zm. 9.05.2010), który również był Dziekanem Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej w latach 2002-2005.

Od 1 marca 2008 do października 2010 funkcję kierownika Katedry Geotechniki pełnił dr inż. Wojciech Franus.

19 listopada 2009 roku Uchwałą Nr 32/2009/VII Senatu Politechniki Lubelskiej zmieniono nazwę wydziału na Wydział Budownictwa i Architektury.

W październiku 2010 na kierownika Katedry Geotechniki wybrano prof. dr hab. inż. Dariusza Sybilskiego, który pełnił tą funkcję do 30 czerwca 2013.

Od lipca 2013 do lutego 2015 p.o. kierownika Katedry Geotechniki był dr inż. Jacek Zyga.

Od marca 2015 do 30. września 2018 kierownikiem Katedry Geotechniki była dr hab. Justyna Jaroszyńska-Wolińska prof. PL

Od 1 października 2018 na  kierownikiem Katedry Geotechniki jest prof. dr. hab. inż. Wojciech Franus