Obronione prace dyplomowe - Inżynierskie

aktualizacja 07.03.2018

Promotor – dr inż. Małgorzata Franus

 1. 2015 - Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności posadowienia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych - inż. Michał Kufel
 2. 2015 - Analiza posadowienia budynku mieszkalnego wielorodzinnego na lessach lubelskich - inż. Katarzyna Malec
 3. 2015 - Analiza posadowienia budynku usługowo-handlowego na lessach lubelskich - inż. Natalia Jakimiuk
 4. 2014 - Ocena stateczności skarpy na podstawie Eurokodu 7 i Polskiej Normy - inż. Paweł Zwierzyński

Promotor – dr inż. Jolanta Słoma

 1. 2016 - Projekt posadowienia obiektu z uwzględnieniem wypadkowej obciążenia poza rdzeniem podstawy - inż. Pels Lech
 2. 2015 - Wpływ odwodnienia wykopu fundamentowego na osiadanie podłoża gruntowego - inż. Iwona Chodorek-Mędrek
 3. 2015 - Projekt posadowienia domu jednorodzinnego na gruntach organicznych - inż. Jarosław Gasiński
 4. 2014 - Projekt odwodnienia głębokiego wykopu budowlanego - inż. Michał Bodnar
 5. 2014 - Projekt posadowienia pośredniego fundamentów w skomplikowanych warunkach geotechnicznych na palach Franki - inż. Karolina Jankowska 
 6. 2014 - Projekt zabezpieczenia ścian głębokiego wykopu za pomocą obudowy kotwionej na dwóch poziomach - inż. Joanna Kot 
 7. 2014 - Projekt posadowienia pośredniego fundamentów w skomplikowanych warunkach geotechnicznych - inż. Paweł Połoncarz 
 8. 2014 - Projekt fundamentu palowego przyczółka wiaduktu - inż. Piotr Wasiak
 9. 2014 - Projekt bezpośredniego posadowienia płyty fundamentowej na podłożu wzmocnionym żwirowymi kolumnami  przemieszczeniowymi - inż. Kamil Sprawka
 10. 2014 - Posadowienie hali jednonawowej z uwzględnieniem wyrównania osiadań fundamentów bezpośrednich - inż. Kamil Staszewski

Promotor – dr inż. Jacek Zyga

 1. 2017 - Opracowanie mapy do celów projektowych na podstawie wyników pomiaru skaningowego - inż Wolak Arkadiusz 
 2. 2016 - Próba integracji wyników inwentaryzacji kształtu obiektu kubaturowego wykonanych metodami tachimetrii i skaningu laserowego - inż. Ignaciuk Dominika - IBS
 3. 2016 - Geodezyjna kontrola osiadań na przykładzie podłoża gruntowego budynku w trakcie budowy -  inż. Zaniuk Cezary
 4. 2016 - Ekonomiczne uwarunkowania zakresu projektowanych prac budowlanych na przykładzie wielolokalowego budynku mieszkalnego -  inż. Rarak Marcin
 5. 2016 -  (2 osoby, praca wspólna) Pomiar detali architektonicznych metodami geodezyjny mina przykładzie budynku WICA - inż. Szczepaniak Jan,  inż. Dominika Kozieł 
 6. 2016 - Udział jednostek wykonawstwa geodezyjnego w procesie inwestycyjnym - inż. Kwit Karol 
 7. 2016 -  (2 osoby, praca wspólna) Okresowy pomiar osiadań elementów budowli inżynierskiej na przykładzie pokrywy zbiornika wody MPWIK -  inż. Grząśko Piotr, inż. Bijak Łukasz
 8. 2015 - Analiza opłacalności zakupu gruntu pod inwestycję budowlaną na przykładzie wielolokalowego budynku mieszkalnego - inż. Katarzyna Futa
 9. 2015 - (2 osoby, praca wspólna) Pomiar osiadań pokrywy zbiornika wody pitnej MPWiK - inż. Violetta Chlebuś, inż. Radosław Wróbel
 10. 2015 - (2 osoby, praca wspólna)  Inwentaryzacja stanu geometrycznego budynku metodami geodezyjnymi - inż. Bartłomiej Wiak, inż. Jacek Zięba
 11. 2015 - Założenie osnowy kontrolnej dla potrzeb badania osiadań budynku WICA - inż. Bartłomiej Wasiewicz 
 12. 2015 - Założenie osnowy kontrolnej dla potrzeb badania osiadań budynku mieszkalnego - inż. Łukasz Gutowski
 13. 2014 - Analiza struktury kosztów inwestycji drogowej - inż. Szymon Kowalski