Obronione prace dyplomowe - Magisterskie

aktualizacja 07.03.2018

Promotor – dr inż. Małgorzata Franus

 1. 2016 - Właściwości betonów wytworzonych na bazie keramzytu modyfikowanego zużytymi zeolitami - mgr inż. Malec Katarzyna 
 2. 2014 - Właściwości betonu modyfikowanego kruszywem z recyklingu - mgr inż. Robert Skubicha
 3. 2014 - Ocena jakościowa cegieł modyfikowanych osadami ściekowymi i popiołami lotnymi -  mgr inż. Anna Jarska

Promotor – prof. PL dr hab. inż. Wojciech Franus

 1. 2016 - Korozja siarczanowa zaczynów cementowych modyfikowanych zeolitami - mgr inż. Tomasz Mitura
 2. 2014 - Zastosowanie zużytych  sorbentów zeolitowych po procesie usuwania  substancji ropopochodnych  do produkcji kruszywa keramzytowego (na bazie zeolitu syntetycznego)
  - mgr inż. Beata Flis

Promotor – dr Lucjan Gazda

 1. 2014 - Budownictwo kamienne Wyżyny Lubelskiej - Remigiusz Fijołek

Promotor – dr inż. Jolanta Słoma

 1. 2016 - Zabezpieczenie obiektów budowlanych przed wpływem podziemnej działalności górniczej - mgr inż. Połoncarz Paweł (MTN)
 2. 2015 - Fundamentowanie budynków mieszkalnych na skarpach - mgr inż. Tuchowska Magdalena
 3. 2015 - Wzmacnianie fundamentów starych budowli - mgr inż. Zatorska Joanna
 4. 2015 - Zastosowanie gwoździ gruntowych do stabilizacji skarp i nasypów - mgr inż. Król Iwona
 5. 2015 - Zastosowanie lekkich konstrukcji oporowych do wzmacnienia skarp i nasypów - mgr inż. Potręć Magda
 6. 2015 - Dobór konstrukcji nasypów o dużym kącie nachylenia skarp - mgr inż. Surowiec Piotr
 7. 2015 - Analiza porównawcza zabezpieczenia ścian głębokiego wykopu - mgr inż. Radzik Jan
 8. 2014 - Wariantowe zabezpieczenie wykopu wykonanego poniżej poziomu swobodnego zwierciadła wody gruntowej -  mgr inż. Michał Golecki
 9. 2014 - Projekt odwodnienia istniejącego obiektu budowlanego - mgr inż. Marek Piwko
 10. 2014 - Analiza rozwiązań projektowych ograniczających osiadanie budynku -  mgr inż. Dorota Kędzierska
 11. 2014 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów zlokalizowanych w  pobliżu rzeki - mgr inż. Ewa Okuń
 12. 2014 - Zabezpieczenie ścian głębokiego wykopu za pomocą grodzic stalowych kotwionych na dwóch poziomach - mgr inż. Daniel Kempa
 13. 2014 - Zabezpieczenie ścian głębokiego wykopu za pomocą ścianek berlińskich kotwionych na dwóch poziomach -  mgr inż. Tomasz Kobyliński
 14. 2014 - Ocena zachowania budynków na terenach szkód górniczych -  mgr inż. Karolina Nowotarska 
 15. 2014 - Zabezpieczenie osuwiska drogowego przyporą z koszy kamiennych -  mgr inż. Kowaluk Łukasz