Planowane obrony dyplomowe

aktualizacja  07.03.2018

Planowane obrony dyplomowe magisterskie:

 * po wznowieniu planowane obrony w 2018

Promotor dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL

  1. * Korozja chlorkowa zaczynów cementowych modyfikowanych zeolitami - inż. Leszek Gemborys (2014/2015 - temat zarezerwowany -  obrona po wznowieniu    )
 • Promotor: dr inż. Jolanta Słoma
  1. * Ściany szczelinowe w budownictwie komunikacyjnym - inż. Kułakowska Patrycja (2014/2015) - temat zarezerwowany w 2015 - przedłużenie terminu
  2. * Posadowienie podpory mostowej na palach wielkośrednicowych - inż. Konecko Bartosz (temat z 2013/2014) - temat zarezerwowany w 2014 - przedłużenie terminu
 • Promotor dr inż. Małgorzata Franus
 • Promotor dr hab Justyna Jaroszyńska-Wolińska, prof. PL

-------------------------------------------------------------------------------------------

Planowane obrony dyplomowe inżynierskie:

 * po wznowieniu planowane obrony w 2018

 • Promotor: dr inż. Jolanta Słoma
 • Promotor: dr inż. Jacek Zyga
  1. * Prace geodezyjne jako element procesu budowlanego - Popielarczyk Kinga - IBN (2014/2015), temat zarezerwowany w 2015
  2. *IBS -  Budowa sieci kontrolnej przeznaczonej do badania osiadań budynku WICA - Sylwestrzak Kamil - IBS (2013/2014)- temat zarezerwowany w 2014, zatwierdzony temat w 2015
  3. *Analiza porównawcza szacowania kosztów realizacji obiektów budowlanych w oparciu o różne bazy cennikowe - Smoliński Sebastian - IBS (2013/2014)- temat zarezerwowany w 2014, - niezatwierdzony 
 • Promotor: dr Lucjan Gazda
  1. * Właściwości fizyko -mechaniczne i użytkowe opok kredowych Lubelszczyzny - Borysiak Krzysztof - IBN (2014/2015), temat zarezerwowany w 2015
  2. * Projekt technologiczny wykonania budynku mieszkalnego z gliny - Kur Tomasz (temat z 2012/2013) - temat zatwierdzony w 2013