Planowane obrony dyplomowe

aktualizacja  09.11.2016

Planowane obrony dyplomowe magisterskie:

Obrony 2016/2017 

 • Promotor dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL
  1. Korozja chlorkowa zaczynów cementowych modyfikowanych zeolitami - inż. Leszek Gemborys (2014/2015) - przedłużenie terminu
 • Promotor: dr inż. Jolanta Słoma
  1. Ściany szczelinowe w budownictwie komunikacyjnym - inż. Kułakowska Patrycja (2014/2015) - temat zarezerwowany w 2015 - przedłużenie terminu
  2. Posadowienie podpory mostowej na palach wielkośrednicowych - inż. Konecko Bartosz (temat z 2013/2014) - temat zarezerwowany w 2014 - przedłużenie terminu
 • Promotor dr inż. Małgorzata Franus
 • Promotor dr hab Justyna Jaroszyńska-Wolińska, prof. PL

-------------------------------------------------------------------------------------------

Planowane obrony dyplomowe inżynierskie:

Obrony 2016 styczeń - maj

 • Promotor: dr inż. Jolanta Słoma
 • Promotor: dr inż. Jacek Zyga
  1. Prace geodezyjne jako element procesu budowlanego - Popielarczyk Kinga - IBN (2014/2015), temat zarezerwowany w 2015
  2. IBS -  Budowa sieci kontrolnej przeznaczonej do badania osiadań budynku WICA - Sylwestrzak Kamil - IBS (2013/2014)- temat zarezerwowany w 2014, zatwierdzony temat w 2015
  3. Analiza porównawcza szacowania kosztów realizacji obiektów budowlanych w oparciu o różne bazy cennikowe - Smoliński Sebastian - IBS (2013/2014)- temat zarezerwowany w 2014, - niezatwierdzony 
 • Promotor: dr Lucjan Gazda
  1. Właściwości fizyko -mechaniczne i użytkowe opok kredowych Lubelszczyzny - Borysiak Krzysztof - IBN (2014/2015), temat zarezerwowany w 2015
  2. Projekt technologiczny wykonania budynku mieszkalnego z gliny - Kur Tomasz (temat z 2012/2013) - temat zatwierdzony w 2013