Pracownicy

Kierownik Katedry, Profesor PL

dr hab. Justyna Jaroszyńska-Wolińska, prof. PL, pok. 519, tel.: 81 5384452, e-mail: j.wolinska@gmail.com

 Prodziekan ds. Nauki, Profesor

Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, pok 502, tel. 81 538-4416, e-mail: w.franus@pollub.pl

Profesor PL

dr hab. inż. Małgorzata Franus, prof. PL, pok 505, tel. 81 538-4631, e-mail: m.franus@pollub.pl

Adiunkt:

dr inż. Jacek Zygapok 503, tel. 81 538-4162, e-mail: j.zyga@pollub.pl

Starsi wykładowcy:

dr inż. Jolanta Słoma, pok 506, tel. 81 538-4418, e-mail: j.sloma@pollub.pl

dr Lucjan Gazda, pok 506, tel. 81 538-4418, e-mail: l.gazda@pollub.pl

dr inż. Witold Borowski, pok 507, tel. 81 538-4417, e-mail: w.borowski@pollub.pl

Asystenci:

dr Lidia Bandura, pok 508, tel. 81 538-4451, e-mail: l.bandura@pollub.pl

dr inż. Łukasz Borowski, pok. 507, tel. 81 538-4417, e-mail:l.borowski@pollub.pl

mgr inż. Krzysztof Nepelski, pok 505, tel. 81 538-4631, e-mail: k.nepelski@pollub.pl

mgr Szymon Malinowski, pok 508, tel. 81 538-4451, e-mail: s.malinowski@pollub.pl 

mgr inż. Agnieszka Lal, pok. 507, tel 81 538-4417, e-mail: a.lal@pollub.pl

Sekretariat

Stanowisko starszy specjalista - mgr inż. Joanna Jabłońska, pok. 501, tel. 81 538-4399, 

e-mail: j.jablonska@pollub.plwb.kg@pollub.pl

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Katedrą:

starszy wykładowca - mgr inż. Julian Rzeszutek - geodezja (labolatorium), fotogrametria (plan zajęć), zajęcia terenowe z geodezji (semestr letni)

starszy wykładowca - mgr inż. Blicharski Krystian - zajęcia terenowe z geodezji (semestr letni) 

starszy wykładowca - mgr inż. Witold Karamon - zajęcia terenowe z geodezji (semestr letni)

aktualizacja 11.04.2018