Pracownicy

Kierownik Katedry, Prodziekan ds. Nauki, Profesor

Profesor PL

Adiunkt:

Starsi wykładowcy:

Asystenci:

Asystent naukowy:

  • mgr Jarosław Madej, laboratorium, 
  • mgr inż Michał Wróbel, laboratorium, Projekt Lider

Sekretariat

Nauczyciele akademiccy współpracujący z Katedrą:

  • starszy wykładowca - mgr inż. Julian Rzeszutek - geodezja, zajęcia terenowe z geodezji (semestr letni)
  • starszy wykładowca - mgr inż. Blicharski Krystian - zajęcia terenowe z geodezji (semestr letni) 

aktualizacja 11.04.2018