Monografie

<<<<    aktualizacja 17.01.2017

Monografia

  1. Franus Małgorzata; 2016: Utylizacja wybranych odpadów w produkcji spiekanych kruszyw lekkich. Lublin, PAN, PL, 2016, 172 s., ISBN 978-83-63714-31-4.
  2. Stępniewski W., Pawłowska M., Gazda Lucjan, Widomski M.K., Franus Małgorzata, Depta M.; 2015: Grunty spoiste Lubelszczyzny przydatne do budowy mineralnych barier izolacyjnych i innych zastosowań inżynierskich. Monografia  Politechnika Lubelska, Lublin 2015. ISBN:978-83-7947-117-1, 60 str. - wydano w 2016
  3. Franus Małgorzata; 2010: Zastosowanie glaukonitu do usuwania śladowych ilości metali ciężkich, Lublin, Politechnika Lubelska, 2010, 129 s.

Rozdziały w monografiach

  1. Franus Małgorzata, 2015: Utylizacja zużytych sorbentów zeolitowych do spiekania materiałów ceramicznych. Wykorzystanie tufów zeolitowych w inżynierii środowiska. PAN Komitet Inżynierii Środowiska, Monografia nr 121; Lublin 2015; s.91-106. ISBN 978-83-63714-20-8.
  2. Franus Małgorzata, Bandura Lidia, Wojciech Franus; 2014: Modification of the lightweight aggregate with the use of spent zeolite sorbents after the sorption of diesel fuel. Lviv Polytechnic National University 781 (2014) 32-41.
  3. Franus Małgorzata, Franus Wojciech, Gościańska Joanna, Pietrzak Robert; 2014:  Adsorpcja tartazyny na powierzchni zeolitów-badania spektrofotometryczne. Nauka i przemysł: metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. T2, red: Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2014, s.853-856; ISBN 978-83-939465-3-2 (t. II). 10-12.06.2014.
  4. Klimek B., Barnat-Hunek D., Franus Małgorzata; 2014: Lviv Polytechnic National University; Influence of zeolite additive on the properties of plaster used for monumental salted walls. Język angielski; 2014; V.781; p.32-41.