Projekty badawcze

Projekty badawcze w trakcie realizacji

  • .
  • .

Projekty badawcze zrealizowane

  • Koordynator projektu PBS2 / B2/14/2014 ; Projekt realizowany w ramach badań stosowanych w ścieżce B.; Temat: Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych"; 201.05.2014 - 30.04.2017.
  • Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA – Developing an innovative model of cross-border use of zeolitic tuff – 2013 - 2015. http://www.pl-by-ua.eu/pl
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Gospodarki i Innowacji, "Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy" – Możliwości wykorzystania gliny występującej w okolicach Werbkowic do produkcji kruszywa keramzytowego– kierownik projektu, 2.07.2012-30.11.2012.
  • Projekt PO IG, Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe WND-POIG.01.03.01-06-146/09 – Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych, 2009-2011. Projekt „Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych” otrzymał w ogólnopolskim konkursie Fundusze dla Nauki  Nagrodę Sieci Tematycznej w kategorii „Komercjalizacja badań”. Został też opisany w wydawnictwie  albumowym „Fundusze dla Nauki 2011 – Najlepsze projekty” i prezentowany na Konferencji prasowej organizowanej przez Fundację ProRegio 28 listopada 2011 w Warszawie. Tematyka badawcza dotycząca badań nad zeolitami była przedmiotem 4 audycji telewizyjnych w programach: Laboratorium europejskie (TVP - 2010), Study Tour Lublin  - naukowa, europejska wycieczka po Lublinie (TVP Lublin - 2010), Panorama Lubelska (TVP Lublin - 2011), Era wynalazków (TVP-Info - 2012).