Patenty

< < <        aktualizacja 04.10.2017
  • Franus Wojciech; 2017: Sposób wytwarzania zeolitów; [Patent nr (11) 224734 (21) 396908]; Wiadomości Urzędu Patentowego - 2017, nr 1, s. 11.
  • Woszuk A., Franus Wojciech; 2016: Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych; [Patent nr (11) 226802 (21) 416991];  Biuletyn Urzędu Patentowego; 2017; nr 9; s. 2954.
  • Woszuk A., Franus Wojciech; 2016: Sposób wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych; [Patent nr (11) 226803 (21) 416992]; Biuletyn Urzędu Patentowego; 2017; nr 9; s. 2954.
  • Franus Wojciech; 2013: Sposób wytwarzania zeolitów i urządzenie do wytwarzania zeolitów; Biuletyn Urzędu Patentowego; 2013, vol. 41, 10, s. 17-18

Zgłoszenia Patentowe:

  • Barnat-Hunek D., Klimek B., Franus Wojciech2016: Tynk renowacyjny; [ Zgłoszenie nr (21) 410436 ], Biuletyn Urzędu Patentowego; 2016, vol. 44, 13, s. 20-20.
  • Franus Wojciech2011: Method for manufacturing zeolites and device for manufacturing zeolites, EP11188349.2 – europejskie zgłoszenie patentowe