Materiały konferencyjne

 1. Malinowski Sz., Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Wardak C.; 2018: The development of an innovative method of bioreceptor layer deposition in biosensor construction. EYEC monograph : 7th European Young Engineers Conference, April 23-25th 2018, Warsaw - 2018, s. 535-535
 2. Malinowski Sz., Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert P.A.F.; 2017: Comparison of deposition of Laccase biocoatings on carbon nanomaterials.. 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017, Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 62-62
 3. Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Sz., Herbert P.A.F.; 2017: Laccase biosensors from bio-coatings deposited by corona plasma SPP for Rutin determination. 9th International Conference ELMECO-9 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " with 12th Seminar AoS-12 "Applications of Superconductors", 3-6 December 2017 , Nałęczów, Polska : [book of abstracts] - 2017, s. 63-63
 4. Malinowski Sz., Jaroszyńska-Wolińska Justyna; 2017: Optymalizacja parametrów plazmowych procesu immobilizacji biomolekuł lakazy strumieniem zimnej plazmy SPP. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”, Białystok, 26.05.2017 : książka streszczeń - 2017, s. 133-133
 5. Malinowski Sz., Herbert P.A.F., Rogalski J., Jaroszyńska-Wolińska Justyna; 2017: Soft plasma polymerization in deposition of bio-active coatings on GOx matrix. CESPC-7, 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry, Sveti Martin na Muri, 3-7 september 2017 : Scientific Program & Book of abstracts - 2017, s. 72-72
 6. Malinowski Sz.,  Herbert P.A.F., Rogalski J., Jaroszyńska-Wolińska Justyna2016Corona Soft Plasma Polymerisation of laccase enzyme for bio-active coatings.. HAKONE XV: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 11-16 September, Brno, Czech Republic: Book of Contributed Papers - 2016, s. 351-5.
 7. Malinowski Sz.,  Herbert P.A.F., Jaroszyńska-Wolińska Justyna2016Laccase polimerization in Plasma SPP (Poster). International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 11-16 september 2016, Brno, Czechy - 2016.
 8. Malinowski Sz., Rogalski J., Herbert P.A.F., Jaroszyńska-Wolińska Justyna2016: Badania oddziaływań biocząsteczek lakazy z powierzchnią stałego nośnika krzemowego w strumieniu zimnej plazmy SPP. Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2016. Materiały konferencyjne - jesień. Cz. 3, Lublin I - Poznań, 2016, s. 73-73.
   
 9. Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert P.A.F., Tatarczak A.; 2014: Advanced technological plasmas. 8th International Conference ELMECO-8 " Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection " joint with 11th Seminar AoS-11 "Applications of Superconductors", September 28-October 1, Nałęczów, s. 107-108.
   
 10. Jaroszyńska-Wolińska Justyna2013: Analiza procesu usuwania NOx ozonem generowanym w plazmie niskotemperaturowej. Saletra 2013- Konferencja Naukowo- Techniczna, 23-25 października 2013, Puławy, s. 89-91.
   
 11. Jaroszyńska-Wolińska Justyna; 2012: Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products. HAKONE XIII: International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 9-14 September 2012, Kazimierz Dolny, Poland - 2012, s. 313-317.
   
 12. Jaroszyńska-Wolińska Justyna, P.A.F. Herbert; 2011Decomposition of BTX by plasma generated ozone. ELMECO-7 th International Conference Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection & 10th Seminar Applications of Superconductors, AOS-10, Book of Proceedings, s. 55- 56.
 13. Herbert P.A.F., Jaroszyńska-Wolińska Justyna; 2010: A Direct Comparison Between Gas State and Atomised Liquid State Precursor in the Deposition of Functional Coatings by Pin Corona Plasma. HAKONE XII - 12th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry” ,September  12-17 Slowenia , Book of Contributed Papers, Vol. 2, s. 448-452, Procedings web.site. www/ Symp.HAKONE-XII.
 14. Jaroszyńska-Wolińska J.; 2008Theoretical investigation of competing path between ozone and nitrogen oxides. ELMECO-6 6th International Conference Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection & 9th Seminar Applications of Superconductors, Book of Proceedings,  s. 77- 78.
 15. Jaroszyńska-Wolińska J.; 2008: M.Kumar.: Quantum chemical modeling of the ozone-based NOx oxidation process. HAKONE XI - 11th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, September 7-12, 2008, Oleron Island, France, Contributed Papers, Vol. 2, s. 402-407, Procedings web.site. www/ Symp. HAKONE-XI (Full paper).
 16. Jaroszyńska-Wolińska J.; 2006Removal of NOx efficiency in two-stage oxidation process coupled with water absorbtion. Proceedings of The First European symposium on Plasma Chemistry, Gdańsk, Poland, maj 28-31, Book of Abstracts, s. 59 (full paper CD).
 17. Jaroszyńska-Wolińska J.; 2006Efficient use of plasma ozonizers in the water-based absorption of NOx. HAKONE X - 10thInternational Symposium on High Pressure Low-Temperature Plasma Chemistry. Saga, Japan, September (4-8) 2006, Contributed Papers, pp. 111-113.
 18. Jaroszyńska-Wolińska J. Borowski P.; 2005Structure and energetics of the low-temperature plasma components. Proceedings of 17th International Symposium on Plasma Chemistry. Abstracts and Full–Papers CD. Wyd. University of Toronto, Canada, Tom.1, s. 802, (Full paper CD).
 19. Jaroszyńska –Wolińska J.; 2005:, Energetics of the oxidation process using ozone in a simple molecular model ELMECO-5: 5th Inter. Conf. Electromagnetic Devices and Processes in Environmment Protection, Book of Abstracts, Tom 1, p.24, Lublin, ed. by Politechnika Lubelska.
 20. Jaroszyńska-Wolińska J.: Efficiency of NOx Removal with the Application of Oxidising Mixture Generated in Barrier Discharges. HAKONE- IX, 9th International Symposium on High Pressure Low-Temperature Plasma Chemistry , Padova, Włochy 2004, August 23-27, Procedings web site. www/ Symp. HAKONE-9 (Full paper CD)
 21. Jaroszyńska–Wolińska J. Sztąberek Ł., Sławiński G., Pomorska K.: Plasma generated in barrier discharge for removal of chosen aromatic hydrocarbons under oxidising conditions. ELMECO-4, 4th Inter. Conf. Electromagnetic Devices and Processes in Environmment Protection, Nałęczów, Poland, 25-27.09.2003, Book of Abstracts p. 18, 2003, ed. by Politechnika Lubelska 2003 ISBN 83-89373-10-6
 1. Jaroszyńska–Wolińska J.: NOx reduction with the application of products of plasma generated in barrier discharges. ELMECO-4, 4th International Conference Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection. Nałęczów, Poland, 25-27.09.2003, Book of Abstracts p. 19 (2003) ed. by Politechnika Lubelska 2003 ISBN 83-89373-10-6
 2. Jaroszyńska-Wolińska J., Mieszawska A.: Plasma generated in silent discharges for the removal of BTX pollutants from water. 7th  Polish National Symposium on Plasma Chemistry. Plasma Chemistry. Book of Abstracts, ed. by wyd. Instytut Chemii Przemysłowej, 2002, pp. 116 - 117, ISBN 83-907414-9-0
 3. Jaroszyńska-Wolińska J., Wroński M., Ozonek. J., Pollo I.: Efficiency of an ozone synthesis process realized in ozonizers of various high–voltage inner electrode designs. Hakone VIII, 8th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, Puhavraje, Estonia, June 2002, p. 210-213 (dodatek).
 4. Jaroszyńska-Wolińska J., Mieszawska A.: Plasma generated in silent discharges for the removal of BTX pollutants from water. 7th Polish National Symposium on Plasma Chemistry. Plasma Chemistry 2002, Book of Abstracts, p. 116-117 ed. wyd. Instytut Chemii Przemysłowej, ISBN 83-907414-9-0
 5. Wolińska J.: O możliwości wykorzystania ozonu w procesie usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych. Materiały V Konferencji Technologie Bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów, ed. by wyd. Politechnika Szczecińska, Łukęcin 29.05-01.06.2001, p. 123
 6. Wolińska J., Pollo I.: Kinetics of ozone decomposition in aqueous solution with respect ion concentration. III-International Scientific Symposium Ozone Synthesis Properties and Applications (ed. by J. Wolińska), Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, 2000, pp. 59-63, ISBN 83-87399-07-8 (wyd. zwarte)
 7. Wolińska J., Pollo I.: Investigations of nitrogen mono-oxide removal with ozone produce in silent discharge a reactor. ELMECO-2000 International Conference, Electromagnetic Devices and Processes in Environmment Protection. Nałęczów, 4-6 VI, 2000 Abstract p. 18
 8. Wolińska J.,Wroński M., Pollo I.: Investigations into the High Voltage Electrode Design in Ozone Production. Hakone VI, Contributed Papers of VI International Symposium High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, Greifswald (Niemcy), 10-13.IX.2000, Vol. 2, p. 329-334
 9. Wolińska J., Wroński M., Zając A., Pollo I.: Kinetics of ozone decomposition aqueous solutions containing phosphate buffers. International Ozone Association European- African-Asian-Australasian Group. IOA. Proc. Regional Conference on Ozone Generation and Application to Water Waste Treatment (ECWATECH), Moscow, 1998, p. 695-710
 10. Wroński M., Wolińska J., Pollo I.: The Influence of High Electrode Design on Ozone Generation and Electrical Characteristics of Ozonizers. Hakone-IV Proceeding of IV International Symposium on High Pressure, Low Temperature Plasma Chemistry. Cork, Ireland, 1998, pp. 347- 351
 11. Pollo I., Wolińska J., Zając A.: Wpływ pH roztworu na szybkość rozkładu ozonu. XL Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem. Gdańsk 22-26 września 1997, s .57
 12. Jaroszyńska-Wolińska J., Pollo I.: Założenia technologii utleniającej sorpcji tlenków azotu z zastosowaniem ozonu. II Kongres Technologii Chemicznej,. Wrocław 15-18 września 1997, T. II, s. 52
 13. Wolińska J., Pollo I.: Physical-chemical methods for eliminating nitrogen oxides from diluted gases. The International Conference ELMECO 97, Electromagnetic Devices and Processes in Environmment Protection. Nałęczów 12-15 June 1997, s. 17
 14. Jaroszyńska-Wolińska J., Pollo I.: Dotlenianie tlenków azotu ozonem jako metoda obniżenia zawartości tlenków azotu w gazach odlotowych. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoria i Praktyka Ochrony Powietrza. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN. Zabrze-Ustroń, 11-13 czerwca 1996, p. 189 -191.
 15. Jaroszyńska-Wolińska J., Pollo I.: Utlenianie monotlenku azotu ozonem jako metoda ograniczenia jego emisji. Seminarium Procesy chemiczne w plazmie niskotemperaturowej. Kazimierz 17-18 grudnia 1996
 16. Wolińska J., Scharlau M., Davis D.J., Pollo I.: The identyfication of the ruthenium (Ru) labelle derivatives of plastocyanin (PC). Materiały Zjazdu PTChem-SITPChem 25-28 IX 1995, Lublin, poz. S-9, P-125.
 17. Ozonek J., Wroński M., Wolińska J., Pollo I.: Dispersion model of ozone synthesis kinetics. First International Workshop on Atmospheric Pressure Gas Discharge Modelling, Abstract Book, Sevilla , Spain, 1995, p.5
 18. Wolińska J., Pollo I.: Ozone for NOx elimination from waste gases. 12th International Symposium on Plasma Chemistry,Minneapolis, Minnesota,USA, (1995), pp 1131-1136
 19. Wolińska J., Scharlau M., Davis D. J.: Chemicalmodification of plastocyanin (4-bromomethyl -4’methylbipyridine) [bis(bipyridine)] Ru(II). 19th Anunual Midwest Photosynthesis Conference, Marshall, Indiana, USA (1993), p.27
 20. Wolińska J., Scharlau M., Davis D. J.: Preparation of Ru(bpy)2(mcbpy) derivatives of plastocyanin. 18th Anunual Midwest Photosynthesis Conference, Marshall, Indiana, USA (1992), p.36
 21. Pollo I., Wroński M., Jaroszyńska-Wolińska J.: Macrokinetics of ozone formation in ozonizers with dielectrics of various thickness. Hakone III Proceedings of the 3rd International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, Strasbourg (1991), pp. 67-72
 22. Pollo I., Wroński M., Wolińska J., Ozonek J.: O zależności zużycia energii od stężenia ozonu w toku jego syntezy w ozonatorze z dielektrykiem cienkowarstwowym, Materiały Zjazdu Naukowego PTChem-SITPChem, Kraków (1991) Zeszyt 4, poz. VII-P 27
 23. Pollo I., Wroński M., Jaroszyńska-Wolińska J.: Tlenki azotu w ozonie wytwarzanym z powietrza a jego zastosowanie. Materiały Zjazdu Naukowego PTChem-SITPChem (1990) Szczecin , Sekcje III-VIII, (V-P10), p. 166
 24. Pollo I., Wolińska J.Optimization of diameter of semi-corona discharge reactor for nitrogen oxide decomposition. Hakone-II Proceedings of the II International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. Kazimierz-Poland-1989, ed by Technical University, Lublin (1989) pp.130-135 (fragment  wyd. zwartego)
 25. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: O możliwości wykorzystania ozonu w procesie usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych. II Ogólnopolska Konferencja naukowa (tytuł in German) „Komplex-u. Detailprobleme der Umwelttechnik” Częstochowa-Ustronie ed. Politechnika Częstochowska , T. I, 1987, pp. 210-215
 26. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: A Comparative study on kinetics of nitrogen oxide oxidaizing by ozone and oxygen. 3rd International Conference on Environmental Pollution and its Impact on Life in Mediterranean Region, Abstract Book (1985) Istambuł, Turkey
 27. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Oxidizing Agents as Absorption Media for Nitrogen Oxides. 2nd European Conference on Chemistry and Environment (1984), Lindau-Lake Constance, Germany, pp. 465- 476.
 28. PolloI., Jaroszyńska-Wolińska J.: Studium porównawcze kinetyki utleniania rozcieńczonego monotlenku azotu tlenem i ozonem. Materiały Zjazdu Naukowego PTChem -SITPChem (1983) Katowice, Zeszyt, poz. 6.17, p.27
 29. Pollo I., Krop J., Jaroszyńska-Wolińska J.: Rascetnyje koncentracjii okisłov azota v prediełach temperatur 800-2000 K. Materiały Naucznovo Sympozjuma Stran-Człenov SEW po teme" Razrabotka i usoversenstvovanje metodov snizenja koncentracji okislov azota w promyslennych otchodiascych gazach". Kozubnik / Poland (1983), pp. 2-7
 30. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: The enhancement of nitrogen oxides absorbtion from waste gases using ozone. 4thInternational Conference Chemistry for Protection of the Environment. Abstracts, (1983) Toulouse-France, p. 84.
 31. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J., Kowalczyk M.: Interakcja gazowego monotlenku azotu rozcieńczonego azotem z wodnymi roztworami ozonu. Materiały Zjazdu Naukowego PTChem-SITPChem (1982) Lublin, Zeszyt D, poz. XI -18, p. 647
 32. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Zależności fenomenologiczne dla procesu sorpcji tlenku azotu w wodzie w obecności ozonu. Materiały Zjazdu Naukowego PTChem-SITPChem (1982), Lublin, Zeszyt D, poz. XI -17, p. 646
 33. Pollo I. Jaroszyńska -Wolińska J.: O wpływie ozonu na przyśpieszenie sorpcji tlenków azotu w roztworach wodnych. IV Sympozjum " Ozone Aplications" Paszkówka – Kraków (Maj 1981), ed. Centrum Gospodarki i Techniki Komunalnej (1981) Warszawa, pp. 29-36
 34. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J., Wroński M.; 1980Charakterystyka technologiczna prototypowego laboratoryjnego generatora ozonu. III Sympozjum "Ozone Aplications", Częstochowa, ed. Centrum Gospodarki i Techniki Komunalnej, Warszawa, pp.7-15
 35. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J., Ozonek J.; 1981O problemie wydajności prądowej procesu wytwarzania ozonu metodami elektrochemii gazowej. Materiały Zjazdu Naukowego PTChem- SITPChem (1981), poz.7/E /42, p. 262
 36. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J., Ozonek J.; 1981:The course ofozone production in all-metall device. 5th ISPC - International Union of Pure and Applied Chemistry. ed. Heriott-Watt, University Edinburg, Scotland, vol. 1, pp. 445-449
 37. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.; 1980: Interaction of ozone with nitrogen oxide in environmental chemistry. European Conference of Chemical Societes “Chemical Pathways  in the Environment", Paris - Palaiseau, France,p. 7
 38. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.; 1979: Wiączek Z.,: Nowy typ metalowego reaktora do produkcji ozonu. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej "Politechnika Lubelska w Służbie Gospodarki Narodowej"; Lublin, pp. 159-161
 39. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J., Wiączek Z., Ozonator metalowy. 2nd International Conference “Physicochemical Methods for Water and Wastewater Treatment” (1979) Lublin, Poland, poz. 5, pp. 5,1- 5,9
 40. Pollo I., Naróg A., Pleśniak S., Jaroszyńska-Wolińska J.; 1978Próby eksploatacyjne laboratoryjnego ozonatora metalowego z dielektrykiem poliestrowym. Materiały Zjazdu Naukowego PTChem-SITPChem; Łódz, Zeszyt E, poz.11/66
 41. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.; 1978O zastosowaniu ozonu do usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych. Materiały Zjazdu Naukowego PTChem-SITPChem; Łódz, Zeszyt B, poz. 6/402