Monografie

<<<<    aktualizacja 13.01.2017

Recenzje

  1. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Piotrowicza: Rozkład związków odorowych z wybranych zakładów przemysłu spożywczego z wykorzystaniem ozonu.

Rozdziały w monografiach:

  1. Tatarczak Anna, Brzozowski Jarosław, Jaroszyńska-Wolińska Justyna; 2014: Badania wpływu dodatków na właściwości materiałów na bazie cementu Sorela. Materiały kompozytowe i możliwości ich zastosowania w budownictwie tradycyjnym i energooszczędnym ; red. Fic Stanisław - Lublin: Politechnika Lubelska , s. 85-104 .- (Monografie - Politechnika Lubelska).

Monografie 

  1. Jaroszyńska-Wolińska Justyna; 2016: Chemistry of construction materials. Politechnika Lubelska, 2016, 209 s.
  2. Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Dziadko D.; 2011: Chemia w laboratorium budownictwa. Wyd. Politechnika Lubelska, Lublin 2011.

Jaroszyńska-Wolińska Justyna; 2009: Badanie reakcji tlenków azotu z ozonem generowanym w plazmie niskotemperaturowej. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa, ISBN 978-83-929013-2-7.

Jaroszyńska-Wolińska Justyna2001:  Reduce of low concentration NOx by means of ozone. Ozon–Synteza, Własności, Zastosowanie, Inne Procesy Elektroplazmowe, ed. by wyd. Politechniki Warszawskiej, (24.09 -25.09), Wilga, p. 20.

Jaroszyńska-Wolińska Justyna; 2001: Ozone production in corone discharges with some forms high voltage electrode.Ozon –Synteza, Własności, Zastosowanie, Inne Procesy Elektroplazmowe, ed. by wyd. Politechniki Warszawskiej, (24.09-25.09) Wilga, p. 19.

Jaroszyńska-Wolińska Justyna,Wroński M.; 2002: Advances in Plasma Chemistry, Wydawnictwo PAN, Lublin, ISSN 1234-4125.

Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Mieszawska A., Pomorska K.; 2002: Decomposition of BTX with the application of products of plasma generated in barrier discharges.Advances in Plasma Chemistry (ed. by J. Jaroszyńska-Wolińska, M. Wroński) Wydawnictwo PAN, Lublin, ISSN 1234-4125. Materiał opublikowany w czasopiśmie: Acta Agrophysica 2002, 80, pp. 375-382.

Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Pollo I.; 2000: Kinetics of ozone decomposition in aqueous solution with respect ion concentration. Ozone Synthesis, Properties and Applications (ed. J. Wolińska) Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, p. 59-63.

2000: Ozone Synthessis Properties and Applications, (ed. by Jaroszyńska-Wolińska Justyna) Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 2000. ISBN 83-87399-07-8

Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Pollo I.; 1997: Nitrogen monoxide oxidation with ozone as a method of it its emission control. Chemical Procesess Low Temperature Plasma. Wyd. Politechniki Lubelskiej, s. 51-57.

1997: Chemical Processes in Low Temperature Plasma, Wydawnictwo Uczelniane PL, (ed. by I. Pollo, M. Rzączyńska, J. Jaroszyńska-Wolińska1997, ISBN,8387270-16-4

Plasma Chemistry VI, Wydawnictwo Uczelniane PL, (ed. by I. Pollo, M. Rzączyńska, Jaroszyńska-Wolińska Justyna) Lublin (1997), ISBN 83-87270-21-0

Pollo I., Ozonek J., Jaroszyńska-Wolińska Justyna; 1987: The Effect of the Ozone Synthesis Mode Choice on Estimated Values of Synthesis Constants and Ozone Decomposition Rates. Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej. Chemia 3, Plasma Chemistry V, pp. 61-63.

Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska Justyna1986: Utylizacyjne metody usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, p.291, Instytut Technologii Chemicznej 7 / "Ochrona środowiska i utylizacja odpadów w przemyśle nieorganicznym", (26 VI 1985) Szczecin (1986), pp. 17-22

Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska Justyna1984:The enhancement of nitrogen oxides absorbtion from waste gases using ozone. Studies in Environmental Sciences, vol. 23 , Chemistry for Protection of the Environment" (ed. by L. Pawłowski, A.J.Verdiier, W.J. Lacy) Elsevier, Amsterdam-Oxford-N.York-Toronto, pp. 445-449.

Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska Justyna; 1980: O pewnej możliwości usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych z wykorzystaniem związanego azotu. Bezodpadowe Technologie w Przemyśle Chemicznym i w Przemysłach Pokrewnych. Chemical Technology, Szczecin, No 146, pp. 307-314.