Prace w czasopismach - lista A

<<<<     aktualizacja 13.01.2017

Publikacje w czasopismach Lista A:

 1. Jaroszyńska-Wolińska JustynaGarabato Brady D. , Alam Jahangir, Asmaul Reza , Pawel M. Kozlowski; 2015: Structural and electronic properties of an [(Al2O3)(4)](+) cluster; Journal Of Molecular Modeling; nr 7; vol. 21; s. 1-9. 
   
 2. Jaroszyńska-Wolińska Justyna2013: Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonem. PRZEMYSL CHEMICZNY - 2013, nr 12, vol. 92, s. 2234-2236.
   
 3. Jaroszyńska-Wolińska Justyna,  Herbert Peter Anthony Fry; 2012: New Coating Capability by Pin Corona Plasma Soft Polymerization. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 033-2097, nr 88/8, s. 15-17.
   
 4. Herbert Peter Anthony Fry, O'Neill Liam, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Stallard Charlie Patrick, Ramamoorthy Amsarani, Dowling Denis Pius; 2011: A Comparison between Gas and Atomized Liquid Precursor States in the Deposition of Functional Coatings by Pin Corona Plasma. Plasma Processes and Polymers , Vol.8, nr 3, 2011, s.230-238.
 5. Herbert Peter Anthony Fry, Jaroszyńska-Wolińska Justyna; 2011: A direct comparison between gas state and atomised liquid state precursor in the deposition of functional coatings by pin corona plasma. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS - 2011, nr 1, vol. 55, s. 13803-13815.
   
  ----------------
 6. J. Jaroszyńska-Wolińska: Biogram-  Iwo Pollo (1927-2005)  “Słownik Biograficzny Techników Polskich”, wyd. NOT, Muzeum Techniki, 2010, s. 135-139

 7. J. Jaroszyńska-WolińskaThe Reaction Mechanism of Ozone with the Mono-Nitrogen Oxides, Journal of Molecular Structure Theochem,  952 , 2010, pp. 74-83

 8. Herbert P. A. F., O’Neill L., Jaroszyńska-Wolińska J.: Soft Polymerization of Gas State Precursors from an Atmospheric Pressure Corona Plasma Discharge, Chemistry of Materials,  21, 2009,  pp. 4401-4407

 9. Jaroszyńska-Wolińska J.Kinetic model of the nitrogen oxide removal processes by ozone. Journal of Advances Oxidation Technologies. (2007), Vol. 10, No. 2, pp. 229-240

 10. Jaroszyńska-Wolińska J.: Energetic of the oxidation of NOx by ozone using a simple molecular model in a computational chemistry scheme. Journal of Advanced Oxidation Technologies,(2006) ,Vol. 9, No. 2, pp. 202-207

 11. Jaroszyńska-Wolińska J.Plasma generated in barrier discharges and hydrogen peroxide applied to the removal of BTX-hydrocarbons by their oxidation. Journal of Advanced Oxidation Technologies( 2004), Vol.7, No.1, pp. 79- 85

 12. Jaroszyńska-Wolińska J., Mieszawska A, Pomorska K.: Decomposition of BTX with the application of products of plasma generated in barrier discharges. Acta Agrophisica, (2002), 80, pp. 375-382

 13. Jaroszyńska-Wolińska J., Wroński M.: The influence of high voltage electrode design on Electrical parameters of the ozone generator. Polish Journal of Chemical Technology, (2002), 4, No 2, pp. 8-11

 14. Jaroszyńska-Wolińska J.: Ozone application to a two–stage NO removal from waste gases. Polish Journal of Chemical Technology( 2002), 4, No 2, pp. 5 – 7
 15. Pollo I., Wroński M., Ozonek J., and Jaroszyńska-Wolińska J.: Dielectric thickness and rate of ozone production. Polish Journal of Applied ChemistryPWN Warszawa 1996, Vol. XXXIX, No 4, (1995), pp. 503-510

 16. Pan L. P., Durham B., Wolińska J., Millett, F. S.: Preparation and characterization of singly labeled ruthenium polypyridine cytochrome c derivatives. Biochemistry, (1988) 27, pp. 7180-7184

 17. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: A comparative study of kinetics of nitrogen oxide oxidation by ozone and oxygene. Chemosphere, (Pergamon Journals Ltd), (1987) Vol. 16, No 2/3, pp. 37-54

 18. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Vstupitielnyje experimenty po absorpcji monookisi azota w raztvorach permanganata kalia vi cirkulacjonnoj sistiemie. „Informacja - Zascita atmosfery", Dresden (1986) No 2 /86, pp. 153-157 (Russian)

 19. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Obsużdienje laboratornych rabot po primienienii ozona v ocistkie gazov ot primiesiej akisłov azota. "Informacja -Zascita atmosfery", Dresden ( 1986) No 1/86, pp. 41-45( Russian)

 20. Pollo I.,Jaroszyńska-Wolińska J., Kowalczyk M.: Absorpcja okisi azota v rastworach chromatov pri raznych znaczenjach pH."Informacja - Zascita Atmosfery” Dresden (1985) , No 1/85, pp.76-79 (Russian)

 21. Pollo I., Krop E., Jaroszyńska-Wolińska J.: Rascetnyje koncentracji okisłov azota v priediełach temperatur 800-2300 K. "Informcja Zascita atmosfery" Dresden (1984) No 1/84 , pp.134-137 ( Russian)

 22. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: O możliwym schemacie procesowym dla intensyfikacji tlenku azotu z gazów rozcieńczonych przy użyciu ozonu. Prace Instytutu Mat-Fiz-Chem. Politechniki Lubelskiej (1983) Lublin, Seria C nr 3, p 70

 23. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J., Kowalczyk M.: O przebiegu sorpcji tlenku azotu w roztworach ozonu. Prace Instytutu Mat-Fiz-Chem. Politechniki Lubelskiej (1983) Lublin, Seria C nr 3, p. 71

 24. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J., Kowalczyk M.: Sorbcja okisłov azota v vodjannych raztvorach ozona. Informacja Zascita Atmosfery (1983) Dresden, No 1/83, pp. 69-70 (Russian)

 25. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Removal of Nitrogen Oxides from Waste Gases in Oxidation and Absorption Process. Chemical Technology. Chemical Cybernetics, Wrocław(1982), nr 24 vol .10, pp. 112-123

 26. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Opracowanie modelowe procesu zintensyfikowanej absorpcji tlenków azotu z rozcieńczonych gazów odlotowych. Prace Instytutu Mat-Fiz-Chem. Politechniki Lubelskiej(1982) Lublin, Seria C nr 2, pp. 23- 26

 27. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J., Ozonek J., Wroński M.: Nowa konstrukcja ozonatora laboratoryjnego wyposażonego w dielektryk z folii poliestrowej.Prace Instytutu Mat-Fiz-Chem. Politechniki Lubelskiej (1982) Lublin, Seria C nr 2, pp. 17-21

 28. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Sorpcja okisłov azota w prisustvii ozona v nasadocznoj kołonkie.Informacja Zascita Atmosfery(1982) Dresden No 1, pp. 53-56 (in Russian)

 29. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Wpływ ozonu na efektywność absorpcji tlenków azotu z gazów rozcieńczonych. Ochrona Powietrza (1980), 3, 83

 30. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Dwustopniowy proces usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych z zastosowaniem ozonu. Prace Naukowe Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej, Nr 19 Seria Konferencje nr 6, Materiały Jubileuszowe Zjazdu (PTChem-SIiTPChem) (1979), Wrocław t. 2 ISSN 0324-9824

 31. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Równanie opisujące proces syntezy ozonu w ozonatorze z dielektrykiem poliestrowym. Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej Politechniki Lubelskiej, Seria C nr 3 (1978), Zeszyt Elektrochemia, pp.70-79

 32. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Ob effektiwnosti primienienia ozona proczystkiewychłopnych gazov ot okisłov azota. Informacja - Zascita Atmosfery" (1978) Dresden No 4/78, 73-79 (in Russian), Uber die Wirksamkeit der Ozonanwendung bei de Reinigung der Abgase von Stickoxydxn. (in German), p. 80-82