Prace w czasopismach - lista A

 1. Malinowski Szymon, Wardak Cecylia, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Panek Rafał; 2018: Cold plasma as an innovative construction method of voltammetric biosensor based on laccase. SENSORS - 2018, nr 12, vol. 18, s. 1-13 [MNiSW: 30]
 2. Malinowski Sz., Herbert P.A.F., Rogalski J., Jaroszyńska-Wolińska Justyna; 2018: Laccase enzyme polymerization by soft plasma jet for durable bioactive coatings. POLYMERS - 2018, nr 5, vol. 10, s. 1-19 [MNiSW: 40]
 3. Malinowski Sz., Herbert P.A.F., Jaroszyńska-Wolińska Justyna; 2018: Theoretical predictions of anti-corrosive properties of THAM and its derivatives. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING - 2018, nr 1, vol. 24, s. 1-12 [MNiSW: 20]
 4. Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Garabato Brady D. , Alam Jahangir, Asmaul Reza , Pawel M. Kozlowski; 2015: Structural and electronic properties of an [(Al2O3)(4)](+) cluster; Journal Of Molecular Modeling; nr 7; vol. 21; s. 1-9. [MNiSW: 20]
 5. Jaroszyńska-Wolińska Justyna2013: Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonem. PRZEMYSL CHEMICZNY - 2013, nr 12, vol. 92, s. 2234-2236 [MNiSW: 15]
 6. Jaroszyńska-Wolińska Justyna,  Herbert Peter Anthony Fry; 2012: New Coating Capability by Pin Corona Plasma Soft Polymerization. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 033-2097, nr 88/8, s. 15-17. [MNiSW: 15]
 7. Herbert Peter Anthony Fry, O'Neill Liam, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Stallard Charlie Patrick, Ramamoorthy Amsarani, Dowling Denis Pius; 2011: A Comparison between Gas and Atomized Liquid Precursor States in the Deposition of Functional Coatings by Pin Corona Plasma. Plasma Processes and Polymers , Vol.8, nr 3, 2011, s.230-238. [MNiSW: 35]
 8. Herbert Peter Anthony Fry, Jaroszyńska-Wolińska Justyna2011: A direct comparison between gas state and atomised liquid state precursor in the deposition of functional coatings by pin corona plasma. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS - 2011, nr 1, vol. 55, s. 13803-13815. [MNiSW: 20]
 9. Jaroszyńska-Wolińska Justyna; Biogram-  Iwo Pollo (1927-2005)  “Słownik Biograficzny Techników Polskich”, wyd. NOT, Muzeum Techniki, 2010, s.135-139
 10. Jaroszyńska-Wolińska Justyna; The Reaction Mechanism of Ozone with the Mono-Nitrogen Oxides, Journal of Molecular Structure Theochem,  952, 2010, pp.74-83
 11. Herbert P.A.F., O’Neill L., Jaroszyńska-Wolińska Justyna; Soft Polymerization of Gas State Precursors from an Atmospheric Pressure Corona Plasma Discharge, Chemistry of Materials,  21, 2009,  pp.4401-4407
 12. Jaroszyńska-Wolińska Justyna; Kinetic model of the nitrogen oxide removal processes by ozone. Journal of Advances Oxidation Technologies. 2007, Vol. 10, No. 2, pp.229-240
 13. Jaroszyńska-Wolińska Justyna; Energetic of the oxidation of NOx by ozone using a simple molecular model in a computational chemistry scheme. Journal of Advanced Oxidation Technologies2006, Vol. 9, No. 2, pp.202-207
 14. Jaroszyńska-Wolińska Justyna; Plasma generated in barrier discharges and hydrogen peroxide applied to the removal of BTX-hydrocarbons by their oxidation. Journal of Advanced Oxidation Technologies2004, Vol.7, No.1, pp.79-85
 15. Jaroszyńska-Wolińska Justyna; Mieszawska A, Pomorska K.: Decomposition of BTX with the application of products of plasma generated in barrier discharges. Acta Agrophisica, 2002, 80, pp.375-382
 16. Jaroszyńska-Wolińska Justyna; Wroński M.: The influence of high voltage electrode design on Electrical parameters of the ozone generator. Polish Journal of Chemical Technology, 2002, 4, No 2, pp.8-11
 17. Jaroszyńska-Wolińska Justyna; Ozone application to a two–stage NO removal from waste gases. Polish Journal of Chemical Technology,2002, 4, No 2, pp.5–7
 18. Pollo I., Wroński M., Ozonek J., and Jaroszyńska-Wolińska Justyna; Dielectric thickness and rate of ozone production. Polish Journal of Applied ChemistryPWN Warszawa, 1996Vol. XXXIX, No 4, 1995, pp.503-510
 19. Pan L. P., Durham B., Wolińska J., Millett, F. S.: Preparation and characterization of singly labeled ruthenium polypyridine cytochrome c derivatives. Biochemistry, 1988, 27, pp.7180-7184
 20. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: A comparative study of kinetics of nitrogen oxide oxidation by ozone and oxygene. Chemosphere, (Pergamon Journals Ltd), 1987, Vol. 16, No 2/3, pp.37-54
 21. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Vstupitielnyje experimenty po absorpcji monookisi azota w raztvorach permanganata kalia vi cirkulacjonnoj sistiemie. „Informacja - Zascita atmosfery", Dresden, 1986, No 2/86, pp.153-157 (Russian)
 22. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Obsużdienje laboratornych rabot po primienienii ozona v ocistkie gazov ot primiesiej akisłov azota. "Informacja -Zascita atmosfery", Dresden, 1986, No 1/86, pp.41-45 (Russian)
 23. Pollo I.,Jaroszyńska-Wolińska J., Kowalczyk M.: Absorpcja okisi azota v rastworach chromatov pri raznych znaczenjach pH."Informacja - Zascita Atmosfery” Dresden, 1985, No 1/85, pp.76-79 (Russian)
 24. Pollo I., Krop E., Jaroszyńska-Wolińska J.: Rascetnyje koncentracji okisłov azota v priediełach temperatur 800-2300 K. "Informcja Zascita atmosfery" Dresden, 1984, No 1/84 , pp.134-137 (Russian)
 25. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: O możliwym schemacie procesowym dla intensyfikacji tlenku azotu z gazów rozcieńczonych przy użyciu ozonu. Prace Instytutu Mat-Fiz-Chem. Politechniki Lubelskiej, 1983, Lublin, Seria C nr 3, p.70
 26. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J., Kowalczyk M.: O przebiegu sorpcji tlenku azotu w roztworach ozonu. Prace Instytutu Mat-Fiz-Chem. Politechniki Lubelskiej, 1983, Lublin, Seria C, nr 3, p.71
 27. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J., Kowalczyk M.: Sorbcja okisłov azota v vodjannych raztvorach ozona. Informacja Zascita Atmosfery, Dresden, 1983, No 1/83, pp.69-70 (Russian)
 28. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Removal of Nitrogen Oxides from Waste Gases in Oxidation and Absorption Process. Chemical Technology. Chemical Cybernetics, Wrocław, 1982, nr 24 vol .10, pp.112-123
 29. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Opracowanie modelowe procesu zintensyfikowanej absorpcji tlenków azotu z rozcieńczonych gazów odlotowych. Prace Instytutu Mat-Fiz-Chem. Politechniki Lubelskiej, 1982, Lublin, Seria C nr 2, pp.23- 26
 30. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J., Ozonek J., Wroński M.: Nowa konstrukcja ozonatora laboratoryjnego wyposażonego w dielektryk z folii poliestrowej.Prace Instytutu Mat-Fiz-Chem. Politechniki Lubelskiej, 1982, Lublin, Seria C nr 2, pp.17-21
 31. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Sorpcja okisłov azota w prisustvii ozona v nasadocznoj kołonkie.Informacja Zascita Atmosfery, 1982, Dresden No 1, pp. 53-56 (in Russian)
 32. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Wpływ ozonu na efektywność absorpcji tlenków azotu z gazów rozcieńczonych. Ochrona Powietrza, 1980, 3, 83
 33. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Dwustopniowy proces usuwania tlenków azotu z gazów odlotowych z zastosowaniem ozonu. Prace Naukowe Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej, Nr 19 Seria Konferencje nr 6, Materiały Jubileuszowe Zjazdu (PTChem-SIiTPChem), 1979, Wrocław t. 2 ISSN 0324-9824
 34. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Równanie opisujące proces syntezy ozonu w ozonatorze z dielektrykiem poliestrowym. Prace Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej Politechniki Lubelskiej, Seria C nr 3, 1978, Zeszyt Elektrochemia, pp.70-79
 35. Pollo I., Jaroszyńska-Wolińska J.: Ob effektiwnosti primienienia ozona proczystkiewychłopnych gazov ot okisłov azota. Informacja - Zascita Atmosfery", 1978, Dresden No 4/78, 73-79 (in Russian), Uber die Wirksamkeit der Ozonanwendung bei de Reinigung der Abgase von Stickoxydxn. (in German), p. 80-82

< < < < <

aktualizacja 22.08.2018