dr inż. Agnieszka Woszuk
Materiały do pobrania

ADIUNKT
Tel. 81 538 4431
e-mail: a.woszuk@pollub.pl
Pokój: 505

PLAN ZAJĘĆ

Wykaz publikacji w bibliotece PL

PATENTY 
PROJEKTY BADAWCZE

Google Scholar
ResearchGate
ORCID
Scopus

DYDAKTYKA

 • Budownictwo I stopień
  • Wykonawstwo nawierzchni drogowych - IBS stacjonarne, 3rok/6sem.; wykład, laboratorium, sylabus2014
  • Technologia robót drogowych - IBS stacjonarne, 3rok/6sem.; wykład, laboratorium, sylabus2014
 • Budownictwo II stopień
  • Nawierzchnie drogowe i recykling materiałów - MDS stacjonarne, 1rok/2sem., wykład, laboratorium, projekt, sylabus2019
  • Nawierzchnie drogowe i recykling materiałów - MDN niestacjonarne, 1rok/2sem., wykład, laboratorium, projekt, sylabus2019

PROBLEMATYKA NAUKOWA 

  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

  • dr - 2016.06.08 - Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, tytuł rozprawy doktorskiej "Wpływ dodatku zeolitów na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych.". Promotor: dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. PL