Monografie, Materiały konferencyjne

< < <     aktualizacja 12.12.2018

Rozdziały w Monografiach 

Zyga Jacek, Kotlewski Lech, Czajka Agnieszka; 2018: Wybrane problemy gospodarowania nieruchomościami. Texter, Warszawa, 2018, 146 s.

Zyga Jacek; 2014: Praktyczna ocena dopuszczalności zastosowania metody – analizy statycznej rynku w wycenie nieruchomości. Analiza rynku i zarządzanie nieruchomościami. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. Olsztyn 2014, s. 41-58.

Materiały konferencyjne - Referaty

  1. Jacek Zyga2006: Metody kontroli poprawności oszacowania wartości rynkowej nieruchomości w metodzie porównywania parami. XXI Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych. Geoinformacja w dydaktyce i gospodarce, 27-29 wrzesień 2006, Częstochowa-Poraj, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2006, s. 215-224.
  2. Jacek Zyga; 2000: Model geodezyjnej sieci kontrolnej jako narzędzie badania stanu budowli ziemnych, W: Metody geodezji, fotogrametrii i teledetekcji dla inżynierii środowiska i budownictwa : XV Konferencja Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych, 25-26 września 2000 r., Warszawa, Warszawa, SGGW, 2000, s. 422-435.
  3. Jacek Zyga; 1999: Wykorzystanie teorii systemów i pomiarów geodezyjnych w analizie stanu budowli ziemnych, W: , 1999, s. 499-505,Konferencje, 30.
  4. Jacek Zyga; 1998: Budowla nasypowa jako przykład układu dynamicznego, W: XIII Konferencja Katedr Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych, 27-29 września 1998 r., Szklarska Poręba, Wrocław, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 1998, s. 353-359.
  5. Jacek Zyga, Witold Borowski; 1996: Wspomagane komputerowo ćwiczenie z tworzenia analogowego rysunku mapy warstwicowej. Wspomaganie komputerowe nauczania przedmiotów komunikacyjnych i geodezyjnych na wydziałach budownictwa lądowego. Materiały seminarium. Cz. 2, Gliwice, Politechnika Śląska, 1996, s. 251-255.