FUNDAMENTOWANIE - dodatkowy termin

Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2017/2018

STUDIA STACJONARNE:

Egzamin z fundamentowania - I termin - 08.02.2018, sala A I, godz. 08:30 - 11:30 [grupa 1]; 12:00 - 15:00 [grupa 2]

Egzamin z fundamentowania - I termin poprawkowy - 20.02.2018, sala A I, godz. 10:00 - 13:00

Egzamin z fundamentowania - II termin poprawkowy -

20.09.2018, sala A I, godz. 16:00 - 19:00

STUDIA NIESTACJONARNE:

Egzamin z fundamentowania - I termin - 10.02.2018, sala A I,

godz. 10:00 - 13:00

Egzamin z fundamentowania - I termin poprawkowy - 18.02.2018, sala A I, godz. 10:00 - 13:00

Egzamin z fundamentowania - II termin poprawkowy -

20.09.2018, sala A I, godz. 16:00 - 19:00

ZALICZENIA POPRAWKOWE:

Studia stacjonarne: I termin - 05.02.2018, sala ........, godz........

II termin - 09.02.2018, sala ........., godz. ..........

Studia niestacjonarne: I termin - 03.02.2018, sala ......, godz......

II termin - 11.02.2018, sala ......., godz. .........