dr inż. Krzysztof Nepelski


ADIUNKT
Tel. 81 538 4631
k.nepelsaki@pollub.pl
Pokój 505

PLAN ZAJĘĆ

Wykaz publikacji w Bibliotece PL

PRZYKŁADY ANALIZ NUMERYCZNYCH

ORCID
SCOPUS

INFORMACJE DLA STUDENTÓW:

UWAGA !!!! W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania, proszę o kontakt starostów moich grup na maila k.nepelski@pollub.pl Zwrotnie prześlę przygotowane materiały do zajęć.

DYDAKTYKA 2020/2021 - Sylabusy do przedmiotów

 • Budownictwo I stopień
  • FUNDAMENTOWANIE - IBS, stacjonarne, 3rok/5sem.- projekt, sylabus2014
  • FUNDAMENTOWANIE - IBN niestacjonarne, 3rok/5sem.- wykład i projekt, sylabus2014
  • MECHANIKA GRUNTÓW - IBS stacjonarne, 2rok/4sem.- laboratorium, sylabus2019
  • MECHANIKA GRUNTÓW - IBN niestacjonarne, 2rok/4sem.- wykład, sylabus2019
  • ĆWICZENIA TERENOWE z geotechniki i geologii po 4 semestrze (1 tydzień) - IBS 2/4, sylabus2019
 • Budownictwo II stopień
  • FUNDAMENTOWANIE SPECJALNE - MBS stacjonarne 2rok/3sem. – wykład, sylabus2019
  • FUNDAMENTOWANIE SPECJALNE - MBN niestacjonarne 2rok/3sem. – wykład, projekt, sylabus2019

PROBLEMATYKA NAUKOWA 

 • W pracy naukowej zajmuje się rozpoznaniem podłoża gruntowego badaniami in-situ oraz modelowaniem numerycznym MES. Wiodącym przedmiotem badań w prowadzonych analizach są lessy Lubelszczyzny. Wykorzystywane metody badań terenowych to głównie sondowania statyczne CPTU, testy dylatometrem płaskim z pomiarem sejsmicznym SDMT, a także pomiary presjometrem Menarda. Jest autorem zaawansowanych analiz numerycznych MES współpracy budynku z podłożem gruntowym z wykorzystaniem modeli gruntowych min. Cam-Clay, Coulomba-Mohra.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • Autor/Współautor kilkuset wszelkiego rodzaju dokumentacji geotechnicznych (opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, raporty z sondowań CPT) oraz kilkudziesięciu projektów w zakresie konstrukcji (całe obiekty), posadowień w złożonych warunkach gruntowych (płyty fundamentowe, pale fundamentowe, wzmocnienie podłoża) i zabezpieczeń wykopów (ścianki berlińskie, ścianki szczelne, palisady).
 • Posiada uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze, uprawnienia geologiczne VII kategorii oraz certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Nagroda Rektora Politechniki Lubelskiej – 2019
 • II miejsce w konkursie na najlepszy samodzielny referat młodego naukowca wygłoszony podczas 65. Konferencji Naukowej KILiW PAN oraz KN PZITB w Krynicy – 2019
 • Nagroda Rektora Politechniki Lubelskiej – 2016
 • Stypendium Doktoranckie Marszałka Województwa Lubelskiego - 2013
 • Nagroda Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury za pracę dyplomową: "Analiza statyczna i dynamiczna kładki pieszo-rowerowej" – 2010

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

 • dr - 2019.07.10 - "Numeryczne modelowanie pracy konstrukcji posadowionej na lessowym podłożu gruntowym", promotor dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa
 • mgr - 2010 - Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek Budownictwo

PRZYNALEŻNOŚĆ DO STOWARZYSZEŃ

 • Polski Komitet Geotechniki 
 • International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 
 • Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych w Mechanice 
 • Izba Inżynierów Budownictwa