Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne w Katedrze Geotechniki z zakresu geotechniki:

1) Fundamentowanie  - ćwiczenia projektowe (3 rok inżynieria budowlana - IBS)
2) Mechanika gruntów - laboratorium (2 rok inżynieria budowlana- IBS)
3) Fundamentowanie specjalne - wykłady ( 2 rok studia magisterskie, budownictwo, niestacjonarne)
4) Ćwiczenia terenowe z geotechniki i geologii (po 4 semestrze 2 tygodnie - 2 rok inżynieria budowlana- IBS)
5) Ćwiczenia terenowe z geotechniki i geologii (po 6 semestrze 2 tygodnie - 3 rok inżynieria budowlana- IBN)

Informacje dla studentów:

.

Materiały do zajęć dydaktycznych:

FUNDAMENTOWANIE

- PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

STOPA.PDF - Tok postępowania przy projektowaniu stopy fundamentowej (wersja 2020.2)
STOPA-ocena - karta oceny projektu
tabela.pdf - tabela z parametrami gruntu
przebicie.pdf - sprawdzenie stopy na przebicie wg starej normy (nieaktualne - w projekcie obliczenia wg EC2) 
zbrojenieEN.pdf - dobór zbrojenia stopy na zginanie wg EC2 (aktualizacja 05-11-2013)
zbrojenie_zasady.pdf - zasady zbrojenia stóp fundamentowych
zbrojenie_pole.pdf - pole przekroju prętów zbrojeniowych
osiadanie.pdf - zasada wyznacznia osiadań stopy fundamentowej
osiadanie-schematy - schematy układu grupy fundamentów 
naprężenia_wykres.pdf - wykres naprężeń w gruncie pod stopą 
stopa_rysunek.pdf - rysunek stopy fundamentowej 
skarpa.pdf - sprawdzenie stateczności skarpy metodą Felleniusa

- PROJEKT FUNDAMENTU PALOWEGO

PALE.PDF - Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu palowego
geometria.pdf - przyjęcie wymiarów fundamentu palowego
pale_wykresy.pdf - wykresy nośności pala
schematy.pdf - schematy przyjmowania poziomu odniesienia w gruntach uwarstwionych
pale_tabela.pdf - przykładowa tabela do obliczeń nośności fundamentu palowego

MECHANIKA GRUNTÓW (SOIL MECHANICS)

Warunki - Warunki zaliczenia przedmiotu
Program - Program ćwiczeń laboratoryjnych
Harmonogram - Harmonogram zajęć na studiach niestacjonarnych
Pytania - Pytania kontrolne do ćwiczeń laboratoryjnych (aktualizacja 23.03.2015)

Formularze do ćwiczeń (FORMS):

Ćwiczenie 2 - wydrukować 1 szt.
Ćwiczenie 3 - wydrukować 4 szt. 
Ćwiczenie 4  
Ćwiczenie 5  
Ćwiczenie 6 - uzupełnić wzory
Ćwiczenie 7  
Ćwiczenie 8
 
Ćwiczenie 9 
Ćwiczenie 10 
Ćwiczenie 11a
Ćwiczenie 11b
Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13a
Ćwiczenie 13b
Ćwiczenie 13c
Ćwiczenie 14 

ERASMUS

Schedule

http://www.uic.edu/classes/cemm/cemmlab/