Publikacje

Rozdziały w książkach

 Błazik-Borowa Ewa, Lipecki Tomasz, Bęc Jarosław, Nepelski Krzysztof; 2015: Verification of the building FEM model on the basis of natural vibration measurements / // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Vol.1, Short papers; [Red:] Burczyński Tadeusz , Górski Jarosław, Kleiber Michał - 2015.

Prace w czasopismach - lista B

  1. Borowski Łukasz, Skoczylas Olga, Nepelski Krzysztof2016: Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA - 2016, nr 2, vol. 15, s. 101-111 [MNiSW: 6]
     
  2. Nepelski Krzysztof, Borowski Łukasz; 2015: Pomiary osiadania zespołu budynków mieszkalnych posadowionych na lessach, Inżynieria i Budownictwo 7/2015, s.359-361.
  3. Nepelski Krzysztof, 2015, Wyznaczanie krytycznego obwodu kontrolnego w obliczeniach przebicia stopy fundamentowej wg Eurokodu 2, Materiały Budowlane 3/2015, s. 58-60.
  4. Nepelski Krzysztof; 2014: Weryfikacja parametrów podłoża gruntowego z wykorzystaniem analizy wstecznej na przykładzie wiaduktu drogowego. Budownictwo i Architektura, vol 13 (2) 2014, str. 39-48. 
  5. Nepelski Krzysztof2013:Ocena nośności podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim w nawiązaniu do norm europejskich . Budownictwo i Architektura, vol 12 (3) 2013, str. 113-120. 
  6. Nepelski Krzysztof; 2012: Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu na tle polskiej norm. Przegląd Budowlany, vol 10 (2012).
  7. Nepelski Krzysztof, Lipecki T.; 2011: Numeryczne modelowanie oddziaływań wandalistycznych na kładce pieszo‑rowerowej. Budownictwo i Architektura, vol 8 (1) 2011, str. 83-96.

Materiały konferencyjne

Monografie